SPF seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor, Gösta Bucht, reagerar på siffrorna från Hässelby-Vällingby som Mitt i tagit fram.

2018 togs till exempel var fjärde ansökan tillbaka av den sökande.

Att ångra en ansökan är inget som görs lättvindigt och att så många missförstår vilken typ av boende den sökt låter långsökt, menar han.

– 25 procent återtagna ansökningar reagerar jag på. Det låter mycket. Söker man särskilt boende så vet man vad det är och det har ju gått ganska långt innan man söker. De allra flesta som söker väntar in i det sista, säger han.

https://www.mitti.se/nyheter/var-fjarde-drog-tillbaka-sin-ansokan-om-aldreboende/repuij!4amfJ2eCk7@TDYWKonGWng/

"De har budgetansvar"

Problemet, enligt Gösta Bucht, är att man inte vet vad som sagts mellan den sökande och staden innan ansökan dragits tillbaka.

– Frågar du biståndshandläggarna själva tror jag de kommer svara dig att vård- och omsorgsboende kostar pengar. Att man måste ta hänsyn till sitt budgetansvar.

Socialstyrelsen reagerar

Även Michaela Prochazka som är samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen reagerar på antalet återtagna ansökningar.

– Att en av fyra ångrar sin ansökan till äldreboenden känns som väldigt många. Det kan såklart vara att man inte ens övervägt att bo kvar hemma och ångrar sig i samtalen med biståndshandläggarna och nöjer sig med hemtjänst. Men det är väldigt förvånande.

Beatrice Winther, ansvarig chef på beställarenheten på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, säger att förvaltningen "inte kan kommentera" reaktionerna på de återtagna ansökningarna.