Åklagarens bild är att tre män, 24, 30 och 32 år gamla, har skjutit från en bil med tre olika vapen. Två av de drygt 20 skotten träffade Adriana.

– Jag menar att jag kan styrka att det fanns fyra personer i bilen, en som kör och ytterligare tre. Och de har tre vapen med sig, säger åklagare Anna Svedin.

Kan du styrka vem det är som tryckt på avtryckaren?

– Det är en process som jag inte vill bedriva i media. Jag kommer presentera saker i min sakframställan, men med hänsyn till de misstänkta och deras försvarsadvokater som inte har samma möjlighet att bedriva samma process vill jag vänta med att gå in på det till rättegången.

Experten reder ut

Men att inte peka ut vem som troligen avlossat de dödande skotten kan bli en brännhet fråga, menar experten.

– Åklagaren kommer behöva precisera i någon mån vem hon menar har avlossat de dödande skotten, annars är det en punkt som försvaret lär ta upp, säger Dennis Martinsson, doktor i straffrätt vid Stockholms universitet.

Att det är tre personer som åtalas för mord är heller inget konstigt, menar han.

– Flera personer kan dömas för mord. Om två personer knivhugger ett offer till döds, och båda har bidragit till de dödande knivhuggen kan båda dömas för mord. Samma sak gäller för skjutvapen.

Men om brottsoffret inte var den tilltänkta måltavlan?

– Det korta och okomplicerade svaret är att man kan dömas för mord också i ett sånt fall. Även om det inte var tänkt att träffa den som träffades kan man dömas för mord. Det beror på att lagen bygger på att gärningspersonen ska döda en annan människa. Det behöver inte vara en specifik person.

Vad kan det möjliga straffet bli i det här fallet?

– Om tingsrätten skulle gå på åklagarens linje talar mycket för att livstid kan bli aktuell. Det gäller oavsett om de döms för mord eller medhjälp till mord. Det beror på flera saker. Åklagaren kommer under rättegången nog att lyfta fram att alla tre gärningspersonerna varit lika involverade i gärningen, att de har varit så hänsynslösa och likgiltiga inför att andra skulle träffas.