I höstas öppnade förskolan Hasselbacken i Västertorp. Där ryms 210 barn i tolv avdelningar. Förskolan är den största i stadsdelen Hägersten-Älvsjö men det finns också andra stora förskolor – som Majamyra i Axelsberg och Flyttfågeln i Aspudden, båda med 128 platser.

Alla är inte nöjda med det. Nyligen protesterade föräldrar mot att flera mindre förskolor ska stänga och barnen flyttas till betydligt större förskolor. De var bland annat oroliga för mer stök och högre ljudvolymer.

Men Katarina Odén Ryhede, avdelningschef inom förskolan, menar att det går att skapa en lugn och trygg miljö också på en stor förskola.

– Det viktiga är att ha små barngrupper och att arbeta med dem i fasta arbetslag. Det gör vi oavsett om det är en förskola med två eller tolv avdelningar. Ett sätt att möta detta är också att arbeta med mindre grupper inom grupperna, säger hon.

Strukturer är viktiga

Det är också väsentligt att grupperna kan hållas isär, betonar förskolechefen. Därför är gårdar på nya förskolor ofta indelade i sektioner.

– I större förskolor blir det ännu viktigare att pedagogerna skapar tydliga strukturer, med indelning och gruppering. Det gäller inte minst i utemiljön, säger Katarina Odén Ryhede.

Hägersten-Älvsjö är inte den enda stadsdel där stora förskolor byggs. Både i Bredäng och Farsta planeras till exempel förskolor med åtta avdelningar och plats för 144 barn.

https://www.mitti.se/nyheter/foraldrar-och-barn-demonsterar-mot-jatteforskolan/repuko!Kn0FwnnfuJXjUxc9R8Zxg/

Många faktorer

Frågan hur det påverkar barnen är komplex, menar Adrian Forssander, undervisningsråd med ansvar för förskolefrågor på Skolverket. Han har har sammanställt forskning på området och betonar även han vikten av strukturer.

– Små barn bör inte ha för många möten eller relationer under en och samma dag för det kan leda till stress. Det vet vi genom forskning. Så man bör organisera verksamheten så att barnen inte möter alla barn och alla pedagoger, säger han.

Det går inte att slå fast en optimal storlek på en förskola, enligt Adrian Forssander. Orsaken är att många andra faktorer spelar in för hur bra en verksamhet är – som förskolelärarnas utbildning och kompetens, personaltätheten, barngruppens storlek och sammansättning samt hur lokalerna är byggda.

Lokaler som kan delas in, överblickbara rum där barnen turas om att vistas och ett begränsat antal barn på gården samtidigt är viktiga bitar, menar Adrian Forssander.

– Allt det här är görbart inom både små och stora förskolor, säger han.