Om man tittar på beräkningarna utifrån praxis och lagtext är det inte rättsligt fel, säger Elisabeth Ahlinder om stadens planer för Hejaren 8.

Däremot, tillägger hon, har staden inte heller någon skyldighet att maximera vinsten.

– Frågan är: ska man maxa avkastning ekonomiskt eller maxa nyttan för sina medborgare?

En 800-procentig höjning av tomträttsavgälden i Sundbyberg, är det något slags rekord?

– Det tror jag inte, om man tittar lite på vad det finns för praxis. Rent krasst måste det finnas ganska många som de här ökningarna blir så stora för.

https://www.mitti.se/nyheter/halften-har-flytt-huset-efter-chockhojning/repvay!5XDrMmx9ZVA2lnohZrq5MQ/

Ett alternativ skulle enligt Elisabeth Ahlinder vara en överenskommelse mellan stad och förening, där syftet är att hålla tomträttsavgälden på en lägre nivå.

– Överenskommelsen ska avspegla användningen av byggnaden hela tiden.

Vill man sälja sin bostad får man därmed räkna med en lägre vinst än vad som kanske görs i huset bredvid, där andra avtal råder.

– Annars blir det som att kommunen bara ger pengarna vidare. Vill man att det ska finnas billiga bostäder kan de inte säljas till högstbjudande.

"Borde hjälpa föreningen"

De långa avtalstiderna förknippade med tomträtt är ett viktigt skäl till så kallade chockhöjningar. För att lindra smällen tycker docenten att brf:erna redan före höjningen kan ta ut något högre månadsavgifter i förebyggande syfte.

– Man borde hjälpa föreningen att lägga upp en kalkyl, föreslår hon.

Ett annat alternativ, som också föreningen Hejaren 8 har lyft fram, är att köpa marken av staden.

– Men då kan det också bli dyrt, poängterar Elisabeth Ahlinder.

https://www.mitti.se/nyheter/staden-om-chockhojningen-far-se-vad-domstolen-sager/repvaE!ccHj3GtlGWtkjtigYI3k3A/

Beträffande domstolen tror hon inte att utsikterna är särskilt goda för en förening att vinna mot en kommun, när det gäller avgälder.

– Visst, kommunen behöver inte begära det här men gör de det har de rätt att göra det.

– Men, så klart, det är väl inte positivt för kommunen när påföljderna blir så påtagliga för dem som bor.