Nu har exploateringskontoret ihop med idrottsförvaltningen och fastighetskontoret hittat en potentiell evakueringsyta till idrottsverksamheten. Det är gräs-ytan mellan Småbrukarvägen och Arrendevägen som betecknas Sundby 5:17, som redan är planlagd för idrottsverksamhet vilket underlättar processen.

Inte nöjda

Men Bromstens IK är inte helt nöjda med evakueringsytan. De tror att flytten till andra sidan järnvägen kommer innebära ett medlemstapp eftersom det inte går några direktbussar.

– Det kommer vara svårt att få med våra ungdomar från Rinkeby-Tensta. Det kommer bli ett problem för området att vi inte har en lokal plan att vara på. Då faller ju vårt integrationsarbete, säger Hans Petterson, tränare och styrelseledamot i Bromstens IK.

Utredningar kvarstår

Klubben ser positivt på att de nu fått besked, men håller fast vid att de vill se en lösning i Bromsten.

– Vår grundinställning är och har alltid varit att planen ska ligga i Bromsten, men visst är det bra att de nu kommit med en evakueringsyta även om den ligger i fel område.

Innan evakueringsytan i Sundby kan få grönt ljus behöver utredningar av bland annat naturvärden och markförhållanden i området göras. Sannolikheten är ganska stor att det blir den här platsen, men utredningarna får utvisa om marken kan användas som idrottsplats, uppger Jennifer von Hofsten, projektledare på exploateringskontoret.