Nu har politikerna i staden beslutat att gå vidare med planerna på två nya idrottshallar vid Hagsätra IP, varav en ishall. Mindre tävlingar och matcher ska kunna hållas i den senare. Nu ska tjänstemännen på idrottsförvaltningen och fastihetskontoret utreda förutsättningarna för projektet.

Bland annat ska man se om det går att "lyfta ut" idrottshallen och ishallen ur detaljplanen för att komma framåt snabbare. Det skulle innebära att hallarna kan stå klara redan i slutet av 2026. Utredningarna beräknas tillsammans kosta 5 miljoner kronor.