Det har stormat kring nya Stallmästaregården. I centrum står en komplementsbyggnad, som efter att ha både bytt färg, form och sänkts, resulterat i en långsträckt grön plåtflygel signerad Gert Wingårdh.

Nu har en namninsamling dragit igång mot bygget. "Förstör inte Stockholms äldsta värdshus från 1600-talet!" samlade på en vecka 3 000 namn som ska överlämnas till Solna stad, Wingårdhs arkitekter och fastighetsägaren Anders Bodin.

– Vi var många som blev förfärade när vi förstod vad som var på gång. Men sen gick frågan under radarn. Det här är ett sista försök att få igång debatten om Stallmästaregården. I en så känslig och kulturhistoriskt värdefull miljö finns ingen ursäkt att bygga något så opassande, säger initiativtagare Milou Ohánovits från Arkitekturupproret.

Hon drar paralleller till det minst lika omsusade nybygget vid Liljevalchs konsthall.

– Vi är inte emot att det byggs på platsen, det kanske behövs. Men det här är så över gränsen. Man trampar på 1600-talsmiljön, på Riksantikvarieämbetet som avrått från bygget och på de boende, 100 av 102 synpunkter under samrådet var ju emot.

Detaljplanen vann laga kraft för ett år sedan. Är det inte för sent?

– Jag vet inte. Men jag vill inte stå där sen och demonstrera när det redan är byggt, så som det blev med Liljevalchs. Antingen gör man något nu eller så är det för sent.

Solna stad positiva

Fastighetsägaren har ännu inte sökt bygglov. Men så länge ansökan är i enlighet med detaljplanen kommer den att beviljas, meddelar Martin Eliasson (S), byggnadsnämndens ordförande i Solna.

Han är positiv till att Stallmästaregårdens verksamhet utvecklas. Och när det gäller stil och form har expertisen lyssnats in, anser Eliasson.

– Det har varit en lång process med många kulturhistoriska kunniga inblandade. Till slut var det länsstyrelsen som förordade att bygga något som inte såg ut som det gamla.

För att ge plats åt det nya rivs ett par mindre byggnader ned mot stranden.

För att ge plats åt det nya rivs ett par mindre byggnader ned mot stranden.

Wingårdh arkitekter

Gert Wingårdh kommenterade själv sin gröna flygel så här i en intervju med Mitt i i fjol:

– Ofta är det så att byggnader som uppfattas som kontroversiella i samtiden också uppskattas längre fram. Rätt utfört tror jag man inte minst kommer att gilla den målade plåten, både för hantverket och funktionen.

Oklar byggstart

Mitt i har ställt frågor till Anders Bodin Fastigheter om när de avser komma igång med bygget och hur de ser på nya namninsamlingen, men bara fått svaret: "Vi befinner oss nu i en planeringsfas där det inte finns något nytt att kommunicera. Återkommer gärna med svar på dina frågor när vi har kommit ett steg längre i vår planeringsprocess".

Ännu har inte bygget på Stallmästaregården kommit igång.

Ännu har inte bygget på Stallmästaregården kommit igång.

Anna Wachenfeldt