– Det är ett lite spektakulärt arbete – under pågående tågtrafik, säger Lena Berglund, regionchef på energibolaget Eon.

– Vi borrar oss under Roslagsbanan för att lägga en helt ny ledning som gör att vi i händelse av en mycket kall vinter och ett eventuellt avbrott på den ordinarie ledningen, kan styra fjärrvärmevattnet även denna väg.

Ett års förberedelser

Rören dras under järnvägen, mellan Stationsvägen och Västra Banvägen. 

För att dra ledningarna förbereddes två särskilda schaktgropar, en på vardera sidan. Borrningen tog cirka tre dagar. 

Enligt Lena Berglund har bolaget förberett arbetet nästan ett år, bland annat för att få alla nödvändiga tillstånd. Arbetet med att lägga den nya ledningen längs Stationsgatan beräknas vara helt avslutat i mars.