Ensamarbete på morgnar och kvällar, för lite tid för de äldre och fler klagomål från anhöriga.

Det är en del av kritiken när facket Kommunal summerar sin bild av Vaxholms äldreboende sedan Förenade Care tog över driften för mindre än tre månader sedan.

”Personalen hör av sig till Kommunal och berättar att man upplever kaos, att de till exempel inte längre hinner lugna oroliga boende, ta ut dom på promenader eller hinner med praktiska göromål som städ och tvätt" skriver Onur Esinsel, sektionsordförande på Kommunal.

”Gamla läggs 18.00”

Enligt honom lovade företaget personalen att inga större förändringar skulle ske det första året.

I stället infördes nya scheman med mer helgarbete, fler korta pass och ensamarbete vissa tider.

”Detta innebär att man på en del avdelningar måste börja med att lägga de gamla redan från kl. 18 för att hinna med alla boende innan personalen blir ensamma kvar”, skriver Onur Esinsel.

Han uppger att facket försökt ha dialog med arbetsgivaren men att det hittills mötts med ganska svalt intresse.

Personalen har samlat in namnunderskrifter i protest mot sina nya scheman och schemaläggningen har även anmälts av skyddsombud till Arbetsmiljöverket.

Kommunen: Inget löfte

På Vaxholms stad känner man inte till att det ska ha funnits ett löfte om ”inga förändringar” första året efter övertagandet:

”Kommunen har ingen kännedom om något löfte gällande detta och har inte själva utlovat något inför övertagandet. Förenade Care följer det som är formulerat i avtalet gällande årsarbetare och personaltäthet under dygnet” skriver Camilla Lundholm, chef på socialförvaltningen och Kristina Mårtensson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Vaxholm.

Enligt dem innebär avtalet inte att Förenade Care kan ha mindre bemanning på äldreboendet nu än när kommunen drev boendet.

”Kommunen anser att företaget hittills uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet och har förtroende för den nya utföraren".

Dålig start

Anställda Mitt i talat ger en annan bild:

– Båda parter (Förenade Care och Vaxholms stad) har predikat att det inte blir några förändringar för personalen, så det stämmer inte, säger en medarbetare.

Hon menar också att Vaxholms stad tabbat sig genom att inte låta Förenade Care förbereda övertagandet bättre:

– Det var en fruktansvärt dålig start, exempelvis kunde personalen ha fått lära sig det nya journalsystemet och nya rutiner innan övertagandet.

Enligt henne har den nya schemaläggningen dessutom fått många vårdbiträden och sjuksköterskor att säga upp sig eller överväga att göra det.

https://www.mitti.se/nyheter/forenade-care-ogrundad-kritik/repukj!Qr1OBXIQdO1ZKFXebDb9Q/