Idag publicerade Svenskt näringsliv sin årliga företagsklimatsranking.

Och inte heller i år är det någon trevlig läsning för Enköpings kommun.

Enköping tappar ytterligare 37 placeringar. Kommunen hamnar nu först på plats 217 av Sveriges 290 kommuner. Det är Enköpings sämsta rankingplacering någonsin.

Varje år presenterar Svenskt näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

2022 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2022 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC. I Enköping har 186 företag deltagit i enkäten.

Sämst betyg får kommunen när det kommer till upphandlingar (plats 274) och tjänstemäns attityder till företagande (plats 274).

Bäst placering får Enköping i kategorin "Entreprenad". Det vill säga hur stor del av kommunens totala verksamhet som är utlagd på entreprenad i privat drift. Enligt statistik från SCB och UC som Svenskt näringsliv har använt sig av i mätningen är 14,2 procent av utlagt på entreprenad. Det placerar Enköping på plats 55 bland Sveriges kommuner.