I juli avslog Skolinspektionen Engelska skolans ansökan om att starta en skola i Upplands-Bro. I det kommande området Trädgårdsstaden planerar IES för en F-9 skola med plats för 600 elever.

https://www.mitti.se/nyheter/engelska-skolan-overklagar-avslagsbeslut/repvhi!PU4ZeEHrKjs2XLIMlaTnRg/

Skolinspektionen menade att underlaget som redovisade elevantal var alltför otydligt.

Engelska skolan överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Stockholm. Samtidigt framgick att IES öppnat köanmälan för den planerade skolan i Bro.

https://www.mitti.se/nyheter/skolinspektionen-stoppar-tre-nya-ies-skolor-i-lanet/repvgv!LkQY@prRNYvNDAx6gN9dmQ/

Nu har man skickat in kösiffror till domstolen och av dessa framgår att 961 intresserade elever har ställt sig i kö för den planerade skolan. Detta motsvarar en beläggning på 160 procent.