Mitt i har tidigare berättat att Skolinspektionen valde att ge avslag på Internationella Engelska skolans, IES, planerade skolor på tre platser i länet: Upplands-Bro, Huddinge och Norrtälje.

Bakgrunden till beslutet är att myndigheten menar att IES inte har kunnat ge tillräckligt tydliga svar på hur elevunderlagen för de planerade skolorna ser ut.

https://www.mitti.se/nyheter/skolinspektionen-stoppar-tre-nya-ies-skolor-i-lanet/repvgv!LkQY@prRNYvNDAx6gN9dmQ/

I början av augusti överklagade Engelska skolan Skolinspektionens samtliga avslagsbeslut.

I första hand vill skolföretaget att Skolinspektionen omprövar sina beslut, i andra vill man att överklagandet lämnas till Förvaltningsrätten för vidare handläggning.

Planen i Bro

I det kommande området Trädgårdsstaden, som byggs i Bro, planerar IES för en F-9 skola med plats för 600 elever.

IES har i kompletteringar till sin ansökan i Upplands-Bro bland annat angivit att 939 elever som är folkbokförda i kommunen står i kö till deras skolor i närområdet och att de troligtvis skulle välja en geografiskt mer närbelägen skola om de fick möjligheten.

Detta köpte inte riktigt Skolinspektionen som i sitt avslagsbeslut skrev: "Skolinspektionen ifrågasätter inte att det finns ett stort intresse för huvudmannens andra skolenheter men bedömer att enbart dessa uppgifter inte visar att det även finns ett sådant riktat intresse från målgruppen till den planerade skolenheten i Upplands-Bro",

https://www.mitti.se/nyheter/engelska-skolan-drar-sig-ur-brunna-for-nu/repvcr!kJslyyums2XUd99EcHvKvQ/

I sitt överklagande uppger Engelska skolan att man nu skrivit till samtliga föräldrar som står i deras kö till skolor som ligger i närheten av Upplands-Bro. Detta gör man i syfte: "att dokumentera ett riktat intresse till den specifika skolenheten som ansökan avser".

Sedan den 19 juli har IES en intressekö öppen som rör skolan i Trädgårdsstaden. Då överklagandet skickades in till Skolinspektionen i månadsskiftet juli-augusti hade 375 intresserade elever registrerats.

IES menar att den intressekö som öppnats upp omfattar "ett tillräckligt antal elever för att visa på det riktade elevintresse som finns för den planerade skolenheten i Upplands-Bro kommun".

För Mitt i uppger Skolinspektionen att man inte funnit skäl att ändra besluten i Upplands-Bro och Huddinge, båda ärendena är lämnade till Förvaltningsrätten i Stockholm för vidare handläggning.