På Öråkers gård strålar solen. I kapp med denna strålar Rahman Mridha som är på plats vid odlingarna mer eller mindre dagligen. Den tidigare kemisten har ett nytt kall. Han har skiftat fokus i sitt experimenterande. Från laboratoriet till växthuset.

Föreningen Odla ihop har sedan våren 2019 varit aktiva hos Öråkers gård där gårdens ägare Ebba Horn upplåter en bit av sin mark för odlingsentusiaster att förädla.

En annan del av odlingen Rahman visar upp stolt: Kikärtor!

En annan del av odlingen Rahman visar upp stolt: Kikärtor!

Stefan Källstigen

Strax utanför växthuset står Jon Sundberg. Han berättar att det är tredje året för honom som odlare i sällskapet Odla ihop. Bakgrunden till att han överhuvudtaget hittade till Öråkers gård förklarar han är en gammal artikel om Odla ihop i Mitt i Upplands-Bro.

– Så det får jag tacka er för, säger Jon och ler.

Men vad förde dig hit?

– Jag har en sån dröm om att bo på landet. Hela den självförsörjande biten och allt. Så det var väl ett roligt sätt att lära sig, förklarar Jon Sundberg och tillägger att han bor i Kungsängen, det blir cykelavstånd till odlingarna när tid ges.

Pedagogiska ambitioner

Rahman Mridha leder oss in i ett prunkande växthus och förklarar med stort engagemang vad det han odlar.

Platsen tycks inte vara ett växthus i en traditionell bemärkelse utan snarare ett sorts grönsakernas laboratorium där Rahman prövar sig fram i fråga om att odla grönsaker från sitt hemland: Bangladesh.

I växthuset finns både tomater, Lau och en hel del annat.

I växthuset finns både tomater, Lau och en hel del annat.

Stefan Källstigen

I taket på växthuset hänger något som ser ut som zucchini, men Rahman förklarar att detta är lau, en bengalisk grönsak.

– Den är mycket som zucchini. Men det är mer än sjuttio procent kött. Zucchini har kanske nittio procent vatten, så det blir mer mat, förklarar Rahman.

Kolonilott och hembygdsgård

Innan Rahman hittade till Öråkers gård och Odla ihops yta strax intill djur, blomsterodlingar och fikets uteservering så hade han odlat på en kolonilott i Tibble och även hos hembygdsgården en sväng. Rahman återkommer till hur han vill aktivera människor, äldre, unga och alla som vill ta del.

Förhoppningen framåt är att fler ska hitta till växthuset vid Öråkers gård.

– Vi kanske kan göra det här ännu större i kommunen. Vi har mycket plats. Hur kan vi tillsammans odla?

Fler ska hitta hit

Rahman vandrar över gårdsplanen till en blomsterodling. Här presenterar han Mitt i:s utsända för Johanna Karlén. Hon är ordförande i Öråkers kulturcentrum, föreningen som håller samman allt som händer och sker i och kring gården. Här nämner hon också andelsjordbruket Hela jorden.

Johanna Karlén är ordförande i föreningen Öråkers kulturcentrum. Här bland ett hav av jordärtskocksblommor.

Johanna Karlén är ordförande i föreningen Öråkers kulturcentrum. Här bland ett hav av jordärtskocksblommor.

Stefan Källstigen

– Jag jobbar ju med trädgård och odling. Så det här blir ju min lite halvsemi-hobbyplats. Jag är här och testar olika saker.

Johanna understryker att alla som vill engagera sig är välkomna, även till blomsterlandet. I grunden tycks det handla om att vara nyfiken och vilja lägga ner lite tid, lärandet sker på plats, genom personer som henne själv och Rahman Mridha.

Rahman är förhoppningsfull inför kommande säsonger och att fler ska vilja engagera sig i odlingarna.

– Jag hoppas att de som inte jobbar så mycket och tycker om engagemang ska hitta hit. Jag vill att alla pensionärer som kanske är ensamma och som har tråkigt hemma ska komma hit.

Finns det likheter mellan odling och ditt tidigare yrke som kemist?

– Jag håller på med sånt där. Alltså att forska fram nya grejer. Jag gör likadant här. Ett land med kort sommartid som Sverige kräver det. Ändå får vi indisk kultur att växa här i tre månader.