På förra veckans sammanträde i kommunstyrelsen lade mittenstyrets tre partier, Socialdemokraterna, Liberalerna och Väsbys Bästa, fram sin flerårsplan med budget för 2024–2026.

Det är en budget med fokus på välfärd, skola och omsorg – men även social hållbarhet, klimat- och miljö samt kultur och fritid. Skolan får 86,8 miljoner kronor extra under 2024 till bland annat undervisning och elevhälsa.

– Vi kommer inte att skära ner på antalet lärare, vilket man tvingats till i flera andra kommuner, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Den totala budgeten för hela kommunen under 2024–2026 är tre miljarder. Nu tillförs ytterligare en halv miljard kronor till kommunens verksamheter för samma period.

Var kommer de pengarna ifrån?

– Ökade skatteintäkter, tillskott från skatteutjämningen samt ett tillfälligt lägre resultatmål. Vi har under flera år haft stora överskott av höga statsbidrag, säger han.

Att resultatmålet (kommunens överskott) sänks från 2,5 till 1 procent under de kommande tre åren känner sig Mathias Bohman trygg med. Det imponerar dock inte på oppositionsråd Oskar Weinmar (M), som även dristar sig att kalla hela budgeten en "slätstruken produkt".

– Det som främst oroar mig är bristen på långsiktigt ansvar. Målet om årligt sparande, resultatmålet, missas med råge. När kommunen står inför renoveringsbehov av badhus, av byggnation av förskolor och skolor och annat som kommer kräva stora belopp i investeringsmedel så är budgeten som de lämnar fram oansvarig ekonomiskt, säger han.

Margareta Hamark (L) pekar på att resultatmålet på sikt skrivs upp, men eftersom kommunen har en välskött ekonomi med goda resultat väljer man att använda pengarna inom välfärden.

– Omsorgsnämnden får ett tufft 2024 med ökade kostnader på många plan, vilket vi redan nu kan ta höjd för, säger hon.

Inom mandatperioden kommer även en kommunal hemtjänst att inrättas, samt att det ska bli lättare att få plats på kommunens äldreboenden. Här finns ett nytt kriterium, otrygghet, som spelar in i bedömningen om rätten till en plats.

Ny gymnastikhall

Sigma är ett av Upplands Väsbys områden som får lite extra kärlek i budgeten.

– Vi fortsätter de satsningar som görs på biblioteket och kulturverksamheten i Sigma centrum. Specialgymnastikhallen som ska byggas är också tänkt att ligga i Sigma. Om parkeringen nära Väsbyskogen är en lämplig plats kommer nu att undersökas, säger Roland Storm (VB).

Kommunfullmäktiges ledamöter tar ställning till styrets budgetförslag på nästa kommunfullmäktige den 12 juni.