Välen

– Det var precis som ett kosläpp, helt fantastiskt underbart, säger Anette Bernharddson, ordförande i Västra Frölunda naturvårdsförening.

Hon var på plats i hagen förra måndagen när transporten med highland cattle-korna anlände från vinterbetet i Halland.

Fram tills oktober ska de nu få beta på sina gamla strandängar i Välens naturreservat och åter igen bli omskötta av naturvårdsföreningen.

– Vi i föreningen har delat upp helgerna så att de kommer att ha tillsyn under hela sommaren.

Totalt är det fyra av de ursprungliga Välen-korna, som nu återvänt till sommarbetet tillsammans med fem nya kompisar som redan bodde på gården i Slöinge.

Efter att det tidigare i höstas stod klart att korna skulle få komma tillbaka och sommarjobba har många hört av sig till föreningen med glada hejarrop.

– Det har varit en sådan oerhörd respons från allmänheten. Det är många som är väldigt glada över att de är tillbaka. Under den här första veckan har det varit fullt med folk här nere och tittar på korna.

Saftigt sommarbete. Fyra av Välen-korna har fått återvända hem över sommaren i sällskap av fem nya kompisar från gården i Slöinge.

Saftigt sommarbete. Fyra av Välen-korna har fått återvända hem över sommaren i sällskap av fem nya kompisar från gården i Slöinge.

Göteborgs Stad

Blev för dyrt

Välens naturreservat består av 68 hektar strandängar och ängsmarker. Området har en hög biologisk mångfald och markerna är en viktig boplats för pollinerare som fjärilar och bin. På strandängarna finns ett rikt fågelliv med bland annat tofsvipa, enkelbeckasin och rödbena.

I sommar betar de nio korna på lika många hektar.

– Betet är viktigt framför allt att det bidrar till mångfalden eftersom det är en strandäng. Väldigt många rödlistade arter trivs där och är direkt beroende av att det betas, menar John Ringström, naturförvaltare på stadsmiljöförvaltningen.

Däremot har förvaltningen inte sett några fördelar rent naturvårdsmässigt med att låta korna beta året om, varpå de höga kostnaderna för skötseln intre längre ansågs försvarbara.

Genom att överlåta ansvaret för highland cattle-korna till bonden Andreas Måttgård har kommunens skötselkostnader kunnat sänkas från 900 000 kronor per år till 90 000.

Enligt Göteborgs stad innebär de minskade kostnaderna att det finns mer resurser för att sköta naturreservatet.

Eftersom strandängarna fortfarande måste betas av under somrarna hoppas nu Anette Bernhardsson att djuren även i framtiden ska fortsätta att komma tillbaka.

– Det är en bra lösning om det nu inte går att göra på något annat sätt.