Det ser mysigt ut. Men så snart intervjun är över får hon gå in och lägga sig och vila. Dagens dos av aktivitet är fylld.

Så är det för dem som drabbats av postcovid, med sviter efter covid-19.

Just den här dagen är det precis tre år sedan hon insjuknade.

– Jag var rejält dålig med andningssvårigheter. Men när förkylningssymtomen lagt sig och jag skulle börja jobba gick det inte. Jag hade noll energi, säger hon.

Tvärstopp i livet

Emma Moderato var nybliven jurist med tingsmeritering vid Södertörns tingsrätt, gillade att resa, dansa och vara i farten.

Nu, tre år senare, får hon ransonera göromålen. En dusch, en kort promenad med hunden. En fika med vänner. Allt kostar på.

– Från att inte ha uppskattat det lilla i livet så sitter jag nu här med stickning och hund, ler hon.

– Numera klär jag alla i min omgivning med stickat. Det är det lilla jag kan ge tillbaka till alla som hjälper mig i vardagen, och det känns skönt att kunna skapa något konkret.

Feber och hjärtklappning

Emma Moderato har fått jobba med sig själv för att acceptera situationen och har lärt sig att leva i nuet.

– Men att jag skulle vara fortsatt sjuk efter så här lång tid, det trodde jag aldrig.

Febern kommer och går. Fingrar och tår blir blå, på grund av att kärlen är påverkade. Hon har också diagnosen Pots, som gör att pulsen rusar när hon står upp. Och så tröttheten.

Hon jobbar två timmar om dagen för en människorättsorganisation, hemifrån.

– Jag saknar upplevelser som ger kickar och gör en glad, att kunna jobba ordentligt, att gå på konsert och bli uppfylld av musiken, att dansa, och umgås med vänner.

Många drabbade

Omkring 30 000 personer i Sverige har drabbats av postcovid, enigt Socialstyrelsens statistik. Långt fler dras med långvariga symtom, enligt WHO omkring 10 procent av dem som haft infektionen.

Kommer de att bli friska?

– Vi vet inte. Men vi hoppas att man med hjälp av forskning ska kunna lindra, och även bota, säger Judith Bruchfeld, överläkare vid Karolinska universitetssjsukhuset och docent i infektionssjukdomar.

Det finns flera hypoteser om vad som orsakar postcovid. En är att viruset finns kvar i kroppen så att immunsystemet aktiveras. En annan att viruset orsakar en autoimmun reaktion, där antikroppar attackerar nerver som styr till exempel hjärtats arbete, andning, blodtryck.

Viktigt att få bli utredd

Det finns viss behandling. Vid Pots ges läkemedel som lugnar hjärtat. Om luftrör kollapsar vid utandning kan Cpap-maskiner, som används vid sömn-apné, lindra. Om diafragman slutat hjälpa till med andningen kan andningsträning hjälpa.

– Men det viktigaste är en en ordentlig utredning så att diagnos kan ställas, säger Bruchfeld.

Vården för de drabbade har haltat. Postcovidmottagningen på Karolinska i Solna stängde 2021 och senare öppnade en ny på Karolinska i Huddinge.

Emma Moderato hamnade då mellan stolarna och har nu köat i 12 månader för att få komma dit.

Hoppas

Men kanske är forskarna på Karolinska institutet nu något på spåren. Snart inleds en studie där deltagarna får antivirala läkemedel, för att ta kål på eventuella kvarvarande virus.

– Det känns hoppfullt att det börjar komma behandlingsstudier, säger Emma Moderato.