Sweco har fått i uppdrag av Svenska kraftnät att detaljprojektera arbetet av den parallella luftledningen på 400 kV. Förhoppningen är att alla tillstånd ska vara klara så att bygget kan påbörjas år 2025.  

 – Det är kul att det investeras, det är viktiga investeringar för Sverige som nation. Det vi faktiskt gör i detta projekt är att förflytta energi och det bidrar till den gröna omställningen, säger Conny Udd divisionschef Energy & Industry, Sweco Sverige.  

Samtidigt som arbetet med den nya ledningen tar sin början ska de också planera för att riva en 16mil lång ledning.   

– Vårt arbete har påbörjats men kommer inte att märkas så mycket just nu, kanske syns lite käppar i mark och skog, provtagningar, markundersökningar et cetera. Men inte mycket mer än så.  

Viktigt för den gröna omställningen

Genom projektet är tanken att bygga bort flaskhalsarna för att få bättre överföringskapacitet. Det här menar Conny Udd är viktigt för att den gröna omställningen ska fungera.  

– Den här sträckan är bara en liten del av en stor helhet. Vi håller på med andra sträckor också, men allt måste funka tillsammans. Om det finns en sträcka som inte fungerar så blir det en flaskhals och överföringskapaciteten minskar, avslutar Conny Udd.