– Vi är helt på det klara att det kan bli en jättekostnad för oss. Vi har många fastigheter som kostar mycket när det gäller uppvärmning, säger Staffan Hellgren, kyrkoherde i Österåkers pastorat.

Pastoratet har fem kyrkor: Åkersberga, Österåkers, Östra Ryds, Roslags-Kullas samt Ljusterö kyrka. Plus prästgårdar och flera möteslokaler.

Senast nu i veckan (läs: vecka 41) var frågan hur man ska spara energi uppe i både fastighetsutskottet och kyrkorådsutskottet.

Förmodligen kommer Roslags-Kulla kyrka stängas efter jul – under januari-februari, berättar han. En redan beslutad åtgärd är att släcka en del ytterbelysning på nätterna. Man ska även utreda om Östra Ryds kyrka kan hålla mer stängt efter jul.

Pastoratet har anlitat en energisparkonsult som ska granska lokaler där det går åt mycket ström till värme och belysning. Positivt är att man för ett och ett halvt år sedan monterade solceller på Åkersberga kyrkligt centrum. Det dämpar kostnaderna en del så i framtiden kan det bli fler solceller, berättar han.

Har ni märkt av någon ökad oro för dyrtiderna bland era besökare?

– Det är en ökad oro, men än så länge är det är ingen tillströmning av folk som är utblottade, säger Staffan Hellgren.

Energisnåla ledlampor, bergvärme i Vaxholms kyrka och solceller på församlingshuset. Vaxholms församling har redan tidigare sett till att minska sin energianvändning, berättar kyrkorådets ordförande Åsa Klint (POSK).

– Liksom för alla andra är elpriserna ändå ett stort bekymmer för oss. Men vi är glada eftersom vi har haft framförhållning inom klimattänk, säger hon.

– Vi jobbar hårt med det här. Vad vi absolut inte vill är att verksamheten ska påverkas.

Det innebär att tänkta investeringar kan komma att skjutas på framtiden, säger hon. Dessutom blir den planerade försäljningen av Prästgården än mer motiverad, menar hon.

"När kartläggningen är klar ska vi i första hand se över konsekvenser och effekter av föreslagna åtgärder och därefter välja vilka kommunen ska gå vidare med” skriver Magnus Bengtsson, ekonomidirektör på Österåkers kommun, i ett mailsvar.

”Ambitionen är att i möjligaste mån minska förbrukningen utan att försämra för våra verksamheter och invånarna i kommunen. Om några veckor kommer vi kunna säga mer om hur vi går vidare”.

Han nämner också åtgärder som kommunala fastighetsbolaget Armada redan genomfört: Byte till energieffektiv belysning i förskolor och skolor samt rörelsestyrd belysning där detta bedömts lämpligt. 

– Ur kommunens perspektiv sitter vi väldigt trevligt till, säger Alexander Wahlstedt, teknisk chef på Vaxholms stadsbyggnadsförvaltning.

– Men vi försöker ändå minska vår energianvändning.

Avtalet om fast pris och fast mängd handlade kommunen upp våren 2020 och innebär att kommunen bara betalar cirka 37 öre/kWh fram till våren 2024, då avtalet upphör.

Behöver kommunen mer el än den fasta mängden får man däremot betala aktuellt marknadspris, och förbrukar man mindre säljs överstående el enligt gällande dagspris.

Det, och att man räknar med att elpriserna kommer vara högre i framtiden bidrar till att kommunen arbetar för att sänka sin energianvändning.

– Vi har ett långsiktigt mål sedan tidigare om att minska energianvändningen med 10 procent till och med 2030 och det ser vi ut att kunna överträffa.

Kortsiktigt genomför kommunen temperatursänkningar i lokaler som bedöms vara storförbrukare av el. Man går också igenom samtliga vakanta lokaler så att de bara får underhållsvärme. Fasadbelysning ses dessutom över och på vissa ställer släcks hälften av belysningspunkterna, berättar Alexander Wahlstedt.