"Varför frågade ni inte oss?", "Förlåt för allt dåligt vi sagt!" och lärarnas namn i hjärtan. Under helgen samlades Skytteholmselever i en kärleksmanifestation på skolan och tapetserade entréerna med budskapen.

https://www.mitti.se/nyheter/mellan-och-hogstadiet-laggs-ned-pa-skytteholmsskolan/reptky!VSM1aujIuFQWjC0YfCKSRA/

Nästa höst väntas mellan- och högstadiet läggas ned. Beslut tas under skolnämndens sammanträde på torsdag.