Förra veckan höll miljöminister Per Bolund (MP) en pressträff där han förklarade att regeringen vill lägga ner Bromma flygplats, flytta trafiken till Arlanda och bygga 50 000 nya bostäder på platsen.

Bromma - ett nytt Växjö

Men enligt Tore Englén, flygplatsexpert på transport- och analysföretaget WSP, är det en ekvation som inte går ihop.

50 000 nya bostäder betyder mellan tummen och pekfingret 100 000 nya invånare.

– Det är ett nytt Växjö som ska in i Bromma. Infrastrukturen klarar inte av det. Vägnätet är redan i dag helt igenproppat och kollektivtrafiken otillräcklig. Det skulle krävas många, många miljarder kronor i infrastrukturinvesteringar - och troligtvis en ny tunnelbanelinje - för att kunna bygga så många nya bostäder, säger Tore Englén som arbetar med att analysera flygplatser och dess betydelse för samhällsekonomin.

Tar 100 år att bygga

Ytterligare en aspekt är byggtiden. Det kommer ta minst sagt lång tid att få 50 000 bostäder på plats. Enligt Tore Englén kan man jämföra med Hammarby Sjöstad, där det tog cirka 20-30 år att få klart drygt 12 000 bostäder.

– Med samma bostadsbyggnadstakt som i Hammarby Sjöstad tar det 100 år.

Du tror helt enkelt inte det är möjligt?

– Nej. Mitt grundtips är att det blir en ekopark på platsen om Bromma flygplats läggs ner. När man börjar räkna på det, på riktigt, kanske ett grönområde är det enda rimliga.

https://www.mitti.se/nyheter/ilska-efter-beskedet-om-bromma-flygplats/repudu!6ujWmNWxtzFVBEdth9oglQ/

Ingen viktig fråga för stockholmare

WSP genomförde nyligen en mobilitetsundersökning och ställde bland annat frågor kring Bromma flygplats till 1 000 stockholmare. 53 procent av de tillfrågade svarade att de anser att flygplatsen ska vara kvar (20 procent svarade nej). En majoritet vill alltså ha kvar Bromma, enligt WSP:s undersökning.

– Jag är inte förvånad. Jag tror inte folk i allmänhet går runt och retar sig på Bromma flygplats. För många är det nog lite av en ickefråga. Även om politikerna har starka åsikter om Bromma tror jag inte den breda massan bryr sig nämnvärt om detta.  

Vad tror du, kommer flygplatsen att läggas ner?

– Frågan har diskuterats länge, men den här gången finns det flera saker som talar för att det är mer på allvar. Det enda man kan säga med säkerhet är att sista ordet inte är sagt.

https://www.mitti.se/nyheter/regeringen-vill-stanga-bromma-flygplats/repudu!WB9RoEqBe9w09AkIvA4Gw/