I förra veckan rapporterade Mitt i om brister i Ekerö kommuns miljöarbete. Bland annat hamnar kommunen lågt i en miljörankning, och saknar till exempel en koldioxidbudget.

Till valet 2018 presenterade Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet gemensamma mål, varav tio miljömål, för mandatperioden. Kommunens miljöstrateg Joakim Bergsten tycker att målen har skrivits otydligt.

– Målen är ganska öppet formulerade. Man har lämnat över till den som ska nå målet att tolka ganska mycket, säger han.

Ett av styrets miljömål är exempelvis formulerat "Arbeta för en giftfri miljö för barn och ungdomar." Joakim Bergsten menar att mer mätbara mål hade varit att föredra.

– Vi har inga mål att utsläppen ska minska si eller så många procent. Det är svårt att följa upp och ofta är det att något ska öka, men det sägs inte hur mycket.

Ny miljöstrategi tas fram

Ekerö hade en miljöstrategi till 2010. Sedan dess har kommunen inte haft någon – men en ny är på väg.

– Arbetet startar i höst och sedan pågår det nästa år. Det är i alla fall ett år fram i tiden innan något kommer att antas politiskt. Då blir det tydligt åt vilket håll alla ska arbeta och vilka mål som ska uppnås, säger Joakim Bergsten.

Han ser ändå områden där Ekerö ligger bra till.

– Vi har ingen genomfartstrafik eller motorväg än så länge. Det visar sig i mätningar om utsläppsnivåer. I mätningar av koldioxidutsläpp per invånare ligger Ekerö bra till.

S vill se långsiktighet

Oppositionsrådet Hanna Svensson (S) vill se högre ambitioner i miljöfrågorna.

– Det skulle gå att göra mer om den politiska viljan fanns. Vi har utmärkta tjänstepersoner som sitter på kompetensen, men de får inte i uppdrag att göra mer.

Hon tycker att satsningen på solceller är ett exempel på vad kommunen gör bra, men önskar mer långsiktiga planer.

– Skyfallsförberedelser och klimatkrisplaner är något vi behöver jobba mer med. Var är våra riskområden och hur hanterar vi om vi inte får vatten om det blir elavbrott? Torra och varma somrar kan det bli mer av framöver. Det är viktigt att vi bygger för det, säger Hanna Svensson.

– Jag hoppas att styret vågar vara mer progressiv, inte är så luddiga och vågar ta ansvar.

Lovar tydlighet

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Ove Wallin (C) är nöjd med mycket av miljöarbetet som kommunen gjort och lyfter en solcellssatsning och införandet av en biobaserad närvärmeanläggning. Samtidigt har kommunen valt att inte implementera Agenda 2030 i verksamheten.

– Det är globala mål, men förutsättningarna är olika för olika länder och olika kommuner. Vi följer det vi måste enligt lagen och gör även mer än så, men vi kan absolut göra mer, säger han.

Han kan förstå kritiken om otydliga och svårmätta mål.

– Vi måste bli tydligare och inte krångla till saker. Det ska vi jobba med och vi ska naturligtvis även ta mer hjälp av miljöstrategerna. Vi styr men ska ta hjälp av kompetensen hos tjänstemännen, säger Ove Wallin.