Under 2020 såg polisen en stor ökning i antalet anmälningar i Ekerö kommun som gällde våld i hemmet. I sina medborgarlöften året efter lyfte polisen upp just detta: Alla typer av hot, våld och kränkningar i hemmet skulle tacklas och mörkertalet skulle minska. Så hur har det gått?

– Vi ska inte sticka under stol med att det varit ett stort fokus på skjutvapenvåld. Men det är viktigt att också uppmärksamma de kvinnor som blir mördade, säger kommunpolis Karin Sarve.

– Vi har alltid prioriterat våld i nära relationer som ett viktigt brott att tackla. Hemmet ska vara en fredad zon och när ett brott begås där jobbar vi alltid stenhårt mot det, säger hennes kollega Jonas Jeffsell.

Många pusselbitar

Men det är en process som tar tid, menar de. Med hus som ligger enskilt, utan tunna väggar mellan grannarna där bråk hörs tydligt, kan mörkertalet växa. Polisarbetet behöver därför byggas av många pusselbitar, menar Karin Sarve:

– Vi kan jobba lika kreativt med spaningsarbete och brottsförebyggande arbete vid dessa brott som vi gör vid gängkriminalitet. Det kan handla om att vi gör förbikörningar vid adresser där vi vet att det förekommit våld, eller att vi kartlägger gärningspersoner. Här har vi kommit en bra bit bara de senaste 1–2 åren, säger hon.

Vill bygga förtroende

Men att polisen vet om att ett brott har begåtts är en sak. Att målsäganden medverkar i utredningen är en annan. För att det ska ske behövs förtroende för polisen.

– Från första polis på plats, alltså patrullen som skickas från 112, börjar jobbet med att bygga upp förtroendet med målsägande och berätta om de skydd som finns. Ingen patrull åker bara ut och samlar in vittnesmål, utan de försöker göra så mycket de kan på plats, för att få med målsägande på tåget, innan utredarna tar över. Men sedan finns det alltid en risk att de ändrar sig senare, säger Jonas Jeffsell.

– Det är så många faktorer i det här. Ekonomi, risken för utanförskap, oron för var man ska bo, om barnen kommer bli omhändertagna. Trots att jag har jobbat med dessa ärenden är det svårt för mig att sätta mig in i den situationen som kvinnorna befinner sig i, säger Karin Sarve.