Föreningen Aurora bildades 2021 i syfte att driva en rättsprocess mot svenska staten för dess enligt föreningen otillräckliga och kontraproduktiva klimatpolitik. I tisdags förra veckan stod det klart att Nacka tingsrätt gav klartecken för den 300 röster starka grupptalan som föreningen lämnat in. 

En av rösterna tillhör Ekeröbon Charlee Salmelin. Hon ser stämningen som ett försök att hålla staten ansvarig för den klimatpolitik som den har sagt sig bedriva.

– Politiska beslut är avgörande för att utsläppen ska minska och de avtal vi har nu är för luddiga. Vi behöver obligatoriska, ansvarsutkrävande och bindande avtal, säger hon. 

Hon tycker att Sverige som höginkomstland med höga utsläpp behöver agera föregångare. 

– Just nu bedrivs en klimatfarlig politik som hotar våra mänskliga rättigheter, säger hon.

Liknande mål i Nederländerna

Justitiekanslern Mari Heidenborg som företräder staten har fått tre månader på sig att bemöta Auroras stämning.

– Det är ett ganska omfattande mål. Det visar väl också att vi har fått såpass lång tid på oss att svara. Normalt får vi 14 dagar eller 21 dagar.

Hur vanligt är det med en grupptalan mot staten?

– Det är ganska sällan vi får in en grupptalan. Jag vet att det var en grupptalan för nästan 20 år sedan gällande import av alkohol från utlandet. 

”Det är ett omfattande mål”, säger justitiekansler Mari Heidenborg om grupptalan som miljöorganisationen Aurora har väckt mot staten.

”Det är ett omfattande mål”, säger justitiekansler Mari Heidenborg om grupptalan som miljöorganisationen Aurora har väckt mot staten.

Pressbild

I ett liknande mål i Nederländerna stämde Urgendastiftelsen staten och fick rätt. Högsta domstolen slog 2019 fast att Nederländerna bröt mot Europakonventionen genom att inte skydda medborgarna mot farliga klimatförändringar och krävde att staten skulle minska sina utsläpp.

Mari Heidenborg har svårt att bedöma risken att även den svenska staten förlorar målet mot Aurora.

– Vi får se hur det kommer att utveckla sig. Det är svårt att jämföra det här med mål i andra länder. Rättssystemen kan se lite olika ut så jag kan inte dra några egentliga slutsatser utifrån det.

Kan ta lång tid

Rådmannen Olof Roos har handlagt en grupptalan tidigare under sina tio år vid Nacka tingsrätt. Han har svårt att beräkna hur låg rättsprocessen kommer att bli.

– Ett normalt tvistemål som inte är en grupptalan avgör vi kanske på drygt ett år. Det här är ett ganska omfattande mål med ett stort intresse kring. Det är svårt att svara på hur lång tid det kommer att ta.

Blir det en huvudförhandling?

– Det kan också bli att vi avgör det skriftligt. Men får jag gissa tror jag att det kommer att begäras en huvudförhandling och i så fall är svårt att sätta sig emot det.