Sommaren är en svår period för många som lider av psykisk ohälsa och missbruk. Det dricks mer och utan vardagens rutiner kan tillvaron bli skör. 

Det menar Hanna Zetterman, enhetschef på öppenvården i Ekerö kommun. Där startar man till hösten en stödgrupp för barn och unga som har föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa.  

– Vi vet att missbruk tenderar att öka under sommaren. Och utan fritidsaktivteter och skola blir barn och ungdomar mer utelämnade till sin familj och har färre vuxna runt omkring sig som kan fånga upp och finnas där, säger hon. 

Öppenvården startade en stödgrupp för barn med föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa under vintern. Den var uppskattad av både barnen som deltog och deras föräldrar, menar Hanna Zetterman. 

– Barnen såg fram emot att komma dit och när vi pratat med båda barn och föräldrar efteråt så var de väldigt nöjda. Många föräldrar sa att de märkte på barnen att de mått bra av att komma till gruppen, säger hon. 

Inte ensamma

Stödgrupperna samlar mellan sex och åtta barn i ungefär samma åldersspann under tio tillfällen. Där deltar de i lekar och övningar och pratar både om problematiken hemma och om livet i stort. 

– Det blir ett utrymme för barnen att på ett lekfullt och positivt sätt få uttrycka sina behov och känslor. Och det ger möjlighet för dem att träffa andra barn i liknande situation, för att se att de inte är ensamma.

I vinterns stödgrupp var barnen mellan 7 och 12 år. Hanna Zetterman räknar med att den grupp som startar efter sommaren kommer rikta sig till samma åldersgrupp. 

"Alla känner alla"

– Det är svårare med tonåringar på en så här liten ö, där alla känner varandra. Skulle det visa att vi har underlag så startar vi en grupp för tonåringar men annars ger vi individuellt stöd eller hjälper dem att hitta en likande grupp inne i Stockholm, säger hon. 

Den som vill sök stöd kan ta kontakt med öppenvården på telefon eller via ett formulär på kommunens webbsida.