Ekerö kommun har i flera års tid haft planer på att bygga en ny skola som ska ersätta Ekebyhovsskolan. Lokalerna har ansetts vara för små och i för dåligt skick för att möta framtidens behov. Därför planeras en flytt till en nybyggd kommunal skola på Bryggavägen.

https://www.mitti.se/nyheter/friskolor-kan-ta-over-nar-ekebyhovsskolan-flyttar/reptct!Jq4nKhfAPfIhjqwE@apiCA/

I mars 2020 gjorde kommunen en affär med bolaget Nystad Stadsutveckling som köpte marken där Ekebyhovsskolans befintliga lokaler står. Affären låg på omkring 28 miljoner kronor.

Det köpet överklagades till högsta förvaltningsdomstolen, men har nu vunnit laga kraft.

Friskolor

Nystads planer är att göra plats för Birkaskolan som måste flytta (se faktaruta) på området och även möjliggöra en etablering av Internationella engelska skolan.

– Med en hög kvalitet i både utbildning och nya skolbyggnader visar vi att Ekerö är en framtidskommun som investerar i barn och unga, säger Adam Reuterskiöld (M) , kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

För Birkaskolan är beskedet välkommet.

– Den nya skräddarsydda skolan kommer möjliggöra en samlokalisering av vår grundskola och förskola, och antalet skolplatser kommer öka från 450 till cirka 650, säger Sara Wili-Blomé Lindmark, ordförande i Mälaröarnas Montessori som driver skolan, i pressmeddelandet.

Tills den nya skolan på Bryggavägen står klar kommer Ekebyhovsskolans verksamhet fortsätta i befintliga lokaler och precis som tidigare i kommunal regi.

Har väckt kritik

Försäljningen har tidigare väckt upprörda känslor inom Ekeröpolitiken. Flera politiker menade att marken inte hade behövt säljas och oppositionsrådet Hanna Svensson (S) var kritisk till försäljningen. Hon menade att det vore bättre att hyra ut marken. Hon kommenterade affären i en artikel i Mitt i hösten 2020.

– Det är bra att Birkaskolan flyttar till Ekebyhovsskolan, men vi tycker inte man behöver sälja marken för det, sade hon.

Även Liberalernas gruppledare Fredrik Ohls uttryckte kritik, i samma artikel.

– Vi kämpade tappert mot Alliansen och Sverigedemokraternas bortskänkning av gemensam egendom till oprövat källarbolag. Tyvärr förlorade vi, sade han.