Den första juli blir Järvas två stadsdelar en, efter ett beslut från den rödgröna majoriteten i Stockholms stad.

Nu står det klart att det blir Rashid Mohammed (V), i dagsläget ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, som kommer axla rollen som det högsta hönset i den nya nämnden.

– Jag är väldigt glad och hedrad över uppdraget. Jag ser fram emot att arbete för ett bättre Järva, där vi kan vända den negativa utveckling som varit under de senaste åren och i stället se till att våra barn och unga kan växa upp i trygghet, säger han.

När Vänsterpartiet var i opposition motsatte de sig en sammanslagning. Hur kommer det sig att ni ändrat inställning?

– Det är sant att vi var kritiska, men det är ett helt annat läge i dag. Vi måste ta tag i de utmaningar som finns i samhället just nu, när det gäller brottslighet och kriminalitet, trångboddhet, bostadsbrist, arbetslöshet – vi måste arbeta tillsammans med att få bukt med det här, det är akut.

"Handlar inte om besparingar"

Rashid Mohammed säger att med en sammanslagning går det att mobilisera krafter och få likvärdig service för hela Järva, exempelvis att satsa mer på medborgarkontor. Han säger att det är viktigt att tillägga att sammanslagningen inte är kopplat till besparingar.

– Tvärtom tillsätts en miljard extra till stadsdelarna i årets budget, vilket kommer stärka viktig kommunal service och politiken. Jag kan garantera att alla Järvabor fortfarande kommer få den service de har rätt till i sitt område, och att inget område kommer utlämnat.

Oppositionen kritisk

Många har ställt sig kritiska mot sammanslagningen. Oppositionsborgarrådet, tillika tidigare socialborgarrådet Jan Jönsson (L), har bland annat gått ut och sagt att den bör stoppas så fort som möjligt.

– Vid tidigare sammanslagningar av stadsdelar har socialtjänsten tappat strategisk personal och oklarheter kring chefskap, och rutiner har vänt socialtjänstens fokus in mot den egna organisationen i flera år. Det finns det inte tid till nu, har han sagt i ett pressmeddelande.

Enligt Rashid Mohammed är tanken med sammanslagningen dock det motsatta.

– Risker finns alltid, men jag ser dem som väldigt små i det här fallet. Det är snarare tvärt om, sammanslagningen kommer stärka Järva och göra att det kan tillskjutas fler resurser. Socialtjänsten kommer inte drabbas negativt. Arbetet med sammanläggningen pågår redan för fullt, organisationen är satt och chefer är tillsatta, jag tror knappt det kommer märkas när den officiella övergången sker.

Vad är ditt mål för Järva under din tid som ordförande?

– Järva ska bort från polisens lista över utsatta områden. Jag vill satsa på barn och ungas fritid, de måste få förutsättningar för att skapa sig en bra framtid, det är så man på lång sikt förebygger kriminalitet. Jag vill satsa på långtidsarbetslösa, framför allt kvinnor, så att de kan få en sysselsättning. De som varken arbetar eller studerar ska få den hjälp de behöver.