Det är efter önskemål från boende vid Maltesholmstorget i Hässelby strand som trafikkontoret nu vill gå dem till mötes och införa torghandeln.

Torget blev boulebana

2019 var upprustningen av Hässelby strands centrum klar. Byggkaoset ersattes med nya torget. Ett torg som i praktiken bara huserat en boulebana sedan dess. Det framkommer i synpunkter från boende runt om att man hade hoppats på mer.

Och nu ser det ut att bli torghandel – något flera önskat länge.

– Intresset kommer från både medborgare och intressenter som velat bedriva torghandel. Vi har varit uppvaktade sedan vi tog över ansvaret för torghandeln i januari 2020, säger Felicia Palmgren, markupplåtare på trafikkontoret.

Få nyttjar boulebanan

I förslagen från Hässelby strandsborna framkommer bland annat att torghandlare i Hässelby gård, enligt dem, är intresserade av att bedriva torghandeln.

"Vi är många här i Hässelby strand som önskar torghandel i vårt nya centrum. Centrumet består av en stor grusplan som man kallar boulebana. Vi har aldrig sett någon spela boule där. När det nya centrumet planerades var det så storslaget med vattenspegel och torghandel mitt på torget. Vi var faktiskt lovade det", skriver en person i förslagen.

– Vi kan inte kan svara på exakt när kommunfullmäktige fastslår stadgan för torghandeln. Men vi hoppas att handeln drar i gång till våren eller sommaren, säger Felicia Palmgren.

Ökad narkotikahandel

Kanske kommer även tryggheten öka med mer folk i centrum. Mitt i berättade nyligen om att bostadsrättsföreningar i Hässelby strand tröttnat på den växande narkotikahandeln och gängen i området.

Krav har kommit på ordningsvakter. Polisen, som välkomnat detta, har stämt in i att narkotikahanteringen ökat i området. På deras inrådan efter den ökade droghandeln håller kyrkan vid torget sedan cirka två år tillbaka dörrarna låsta när det inte hålls aktiviteter.

– Men vad jag vet har droghandeln inte påverkat vårt beslut att införa torghandel. Vi har föreslagit torghandel för att levandegöra torget, säger Felicia Palmgren.

https://www.mitti.se/nyheter/kameror-nytt-grepp-mot-oppna-droghandeln/reptiC!y5nNlqaj7RqfT7KBHpjiDQ/

https://www.mitti.se/nyheter/hasselby-strand-kan-fa-ordningsvakter/repuiw!TqIXlgsHOb5HxX6uZwnN4A/