‪Det var vid Vendelsö IK:s årsstämma 28 mars som en stor majoritet av de närvarande medlemmarna röstade för en nedläggning av innebandysektionen.

‪Beslutet hade föregåtts av en motion om nedläggning, där den nuvarande revisorn Zekarias Ghebregiorgis tryckte på de röda siffrorna som innebandyn levererat år efter år.

‪– De fasta kostnaderna har legat på samma, men intäkterna har halverats utan att man har gjort något åt det. Vi kunde inte bara låta det fortsätta blöda, säger han.

Göran Tiberg, ny ordförande i klubben sedan årsmötet, tycker att det är tråkigt att det slutade så här.

‪– Men vi i nya styrelsen ligger inte bakom, utan det var medlemmarna själva som beslutade det.

Turbulent tid i klubben

‪Det har under en längre tid varit turbulent i klubben. I augusti avsattes hela styrelsen, och en tillfällig klev in fram till årsmötet. I styrelsens verksamhetsberättelse framgår att det har varit splittringar i klubben och att facket påtalat brister och diskriminering i arbetsmiljön.

‪En arbetsgrupp inom innebandysektionen fick inför årsmötet i uppdrag av den tillfälliga styrelsen att hitta lösningar för en fortsatt framtid för innebandysektionen.

‪Tommy Norrgård, en av personerna i gruppen, berättar att man då också förstod att man behövde hitta ett alternativ om sektionen skulle läggas ner.

‪– Även om vi först och främst hade velat stanna kvar i klubben så behövde vi en plan B. Det var antingen att starta en egen förening, eller att gå med i en annan. Målet är och har hela tiden varit att alla ska kunna fortsätta och att vi ska hålla ihop, säger han.

Kan plockas upp av IFK

‪Nu kan det finnas en lösning på gång med IFK Haninge. Klubbens ambition är att utöka sin verksamhet med fler idrotter såsom just innebandy. Även om den utvecklingen inte var tänkt att ske redan nu.

‪– Det har uppkommit en situation där många barn riskerar att sluta med sin idrott. Så kan vi inte ha det utan då behöver man gå in och ta ansvar och värna om barnen, säger Aldo Diaz Sartori, ordförande i IFK Haninge.

‪Men han vill inte föregå årsmötet den 30 april där stämman ska besluta om det blir ett övertagande.

‪– Det är i varje fall vad styrelsen föreslår. IFK Haninge är en ung förening som har bedrivit fotboll sedan 2004 och vi är stolta över vad vi har gjort med små medel. Jag tror att vi kan göra samma resa med innebandyn.

‪I Lyckebyhallen dagarna efter beslutet om nedläggning har föräldrar samlats i samband med en träning. Kvällen innan fick de ett utskick från klubben om att nedläggningen gäller per omgående och att alla träningar ställts in resten av terminen.

‪Men kommunen tog då över halltiderna så träningarna kan fortgå som planerat terminen ut.

‪Flera föräldrar berättar hur besvikna de är på klubben, och tycker inte att man har satt barnen i fokus. De tycker det är tråkigt att tappa den lokala kopplingen till Vendelsö, samtidigt vill man bara att barnen ska få fortsätta spela.

Christian Hägglund, tränare för ett av pojklagen i Lyckebyhallen, är glad att kommunen klev in och tog över halltiderna när innebandysektionen lades ner så att träningarna kan fortsätta.

Christian Hägglund, tränare för ett av pojklagen i Lyckebyhallen, är glad att kommunen klev in och tog över halltiderna när innebandysektionen lades ner så att träningarna kan fortsätta.

Maria Nykvist

‪Tränaren Christian Hägglund hoppas också på en lösning med IFK Haninge.

‪– Nu vill vi bara fortsätta ha en bra verksamhet och fokusera på att det blir bra för barnen. Går allt i lås med IFK så är den enda skillnaden för barnen loggan på tröjan.