Många Lidingöbor skaffade hund under pandemin och situationen på hundrastgården i Furutorp blev infekterad.

Från villaföreningen med de cirka 30 närliggande hushållen inkom klagomål till staden – något som upprörde flera hundägare.

De har gällt bilar som stått inträngda på den lilla parkeringen och hundar som skäller.

I februari beslutade tekniska nämnden att den 23 000 kvadratmeter stora hundrastgården skulle halveras till ytan. Två mindre rastgårdar skulle samtidigt anläggas, vilket Mitt i rapporterat om.

– När vi lade fram det förslaget blev det stora protester från hundägarna, de närboende var inte heller nöjda, säger Anders Paulsen (LP) ordförande i tekniska nämnden.

På tekniska nämndens sammanträde på onsdag ska man fatta beslut om att stänga rastgården helt och i stället skapa en ny på Fågelöudde.

– Vi vill eliminera den konflikt som eskalerat i Furutorp, och på Fågelöudde anlägger vi en cirka 16 000 kvadratmeter stor rastgård, säger Anders Paulsen.

Göran Tegnér, ledamot (L) i tekniska nämnden, tycker dock inte att utredningen som lett fram till beslutet har gått rätt till.

– Hela den här karusellen är helt uppe i det blå, säger han.

"Flera fel"

Han tycker att man borde ha jämfört med alternativet att bevara rastgården i sitt nuvarande läge – det så kallade nollalternativet.

Han menar också att övriga partier inte har informerats innan beslut har fattats.

– Dessutom har de berörda hundägarna inte tillfrågats överhuvudtaget. Man har struntat i remissförfarandet, frångått alla utredningsprinciper och gjort flera fel, säger han.

Anders Paulsen menar däremot att staden gjort flera utredningar under lång tid kring Furutorp, där alternativet att bevara hundhagen har diskuterats. Tagit frågan med oppositionen tycker han att han gjort flera gånger. Vad gäller remissförfarandet har man däremot haft ett problem.

– Att tillfråga tusentals hundägare, hur ska det gå till? Hundägare har inte en styrelse och där har vi haft ett problem. Vi har inte haft en part vi kunnat remissa det här till.

Kan hundägare fortsatt promenera i Furutorp?

– Det som händer är att vi tar bort staketet. Hundägare kan vara där på samma villkor som man är på andra ställen, med hänsyn till att området är ett naturreservat.

När sker det?

– Vi kommer inte att stänga Furutorp förrän Fågelöudde är klart och i bruk. Vi stänger ingenting innan vi öppnat något bra.