Snön ligger tjock över det skogsklädda landskapet. Nedanför en brant backe tornar en kulle upp sig.

För det otränade ögat ser det ut som en pulkabacke, trots att det är platsen som täckte alla löpsedlar för exakt tre år sedan. Bara sanden i hjulspåren avslöjar Kagghamrahögen.

Fredrik Möller bor i Grödinge och var en av de mest högljudda från området när högen brann. Nu är det länge sedan han var här.

– Det faller lite i glömska och man blir inte påmind dagligen längre. Nu har vi ett nytt styre i kommunen, åtal väntar och kommunen har lovat att högen ska bort – nu vaknar det till liv igen.

Han minns tillbaka på en hektisk tid som föranletts av flera års kamp för att få bort soporna. Kulmen blev när röken steg från högen två månader i sträck.

Röken från sopbranden i Kagghamra kändes av hela vägen i Stockholms innerstad. Nu är soporna täckt med sand och elden är kvävd.

Röken från sopbranden i Kagghamra kändes av hela vägen i Stockholms innerstad. Nu är soporna täckt med sand och elden är kvävd.

Sacharias Källdén

– Jag jobbade hundra procent och höll på med det här hundra procent.

Han följer fortfarande sophögen på nära håll och har kontakt med kommunen för att få bort den. Helst vill han att de ansvariga för högen ställs inför rätta.

– Om de skulle klara sig från både miljöbrott och ekonomisk brottslighet, då är det ingen tro till någonting längre.

Mäter kontinuerligt

Botkyrka kommun är tillsynsmyndighet och har sedan sopbranden tagit prover på vatten och mark för att säkerställa att miljö- och hälsofarliga ämnen inte sipprar ur massorna.

Kommunen gör kontinuerliga tester och renar regnvatten, menar kommunens presstalesperson Lennart Agén.

– Vi har utrustning på plats som mäter värdena löpande hela tiden för att se om det finns något vi behöver göra akut, säger han.

Frågan kring Kagghamrahögen har börjat vakna till liv igen. Det märker Fredrik Möller av. Han var en av dem mest framträdande när det brann som värst vintern 2020/2021.

Frågan kring Kagghamrahögen har börjat vakna till liv igen. Det märker Fredrik Möller av. Han var en av dem mest framträdande när det brann som värst vintern 2020/2021.

Maja Johansson

Kommunen vet inte exakt hur mycket sopor som ligger under sanden. Enligt en uppskattning av räddningstjänsten rör det sig om 100 000 ton. Men ingen vet vad för slags sopor som ligger där.

Än så länge har inga av kommunens tester krävt akuta åtgärder, som att frakta bort soporna. Så högen har fått ligga kvar. Risken finns att den kommer ligga kvar där en längre tid – i värsta fall för alltid.

– Allas önskan är att få bort högen. Men vi måste se vad det skulle innebära rent ekonomiskt att frakta bort allt och återställa marken. Där för vi en dialog med det nya styret i kommunen, inväntar rättegången mot NMT och vi förbereder en ansökan om ekonomiskt stöd hos Naturvårdsverket. Allt det där påverkar vårt vägval framåt, säger Lennart Agén.

Finns risken att högen blir kvar?

– Jag kan varken säga ja eller nej – inga beslut är fattade. Men bland vägvalen finns det allt från att inte röra högen till att ta hand om massorna och sanera området på ett bra och miljövänligt sätt.

Det politiska styret är däremot klara i var de står i frågan: högen ska bort.

– Det är inte rimligt att Botkyrkaborna ska betala alls för sanering, men det kommer förmodligen vara ett nödvändigt ont, säger Stina Lundgren (M), kommunstyrelsens ordförande.

Snön ligger tjock över det skogsklädda landskapet. Nedanför en brant backe tornar en kulle upp sig – den numer rikskända Kagghamrahögen.

Snön ligger tjock över det skogsklädda landskapet. Nedanför en brant backe tornar en kulle upp sig – den numer rikskända Kagghamrahögen.

Maja Johansson

En dyr historia

Att frakta bort sophögen skulle kosta 400 miljoner kronor enligt kommunens egna beräkningar. I fallet sophögen i Kassmyra fick Botkyrkaborna stå för 118 av 160 miljoner kronor. Resten täckte bidrag från Naturvårdsverket.

– Vi måste uttömma alla möjligheter för att belasta Botkyrkaborna så lite som möjligt, säger Lennart Agén.

Förhoppningen är att kommunen får en del ur NMT:s konkursbo. Men chansen att det blir så är liten, enligt Margaretha Svenning. Hon är miljöjurist och tror snarare att kommunen inte kommer se skymten av några pengar.

– De kan själva frakta bort soporna och sedan söka pengarna från företaget. Men jag tror aldrig att Botkyrka kommun kommer kunna driva in några pengar från det här företaget – det är min erfarenhet från liknande situationer i Skåne.

Hon menar att felet aldrig kan ligga hos tillsynsmyndigheten, utan det är alltid företaget som har brutit mot lagen som är ansvarigt. Ändå är det svårt, och kan ta tid, att driva in pengar.

Röken från sopbranden i Kagghamra kändes av hela vägen i Stockholms innerstad. Nu är soporna täckt med sand och elden är kvävd.

Röken från sopbranden i Kagghamra kändes av hela vägen i Stockholms innerstad. Nu är soporna täckt med sand och elden är kvävd.

Sacharias Källdén

– Ibland slutar det med att kommunen förlorar målet, trots att det är företaget som har överträtt lagen.

Åtal väntar

Förundersökningen mot NMT:s ägare är i sitt slutskede och sedan i våras har försvaret fått ta del av materialet. Målbilden från åklagarna var att kunna väcka åtal i månadsskiftet november/december. Men några av de misstänkta personerna har begärt kompletteringar på förundersökningen.

"Först när det är klart kommer besked i åtalsfrågan kunna lämnas", skriver Linda Schön, en av åklagarna i fallet, i ett mejl till Mitt i.

Fredrik Möller kommer, trots en stundade flytt, vilja se det här ärendet hela vägen in i mål.

– Jag kommer engagera mig vidare i det här – att flytta handlar bara om var posten landar. Nu är jag mer beläst och har bättre insyn i hur saker och ting förhåller sig. Det finns säkert nya högar att jaga.