Regeringens besked att man ställde sig bakom en ansökan om att få arrangera ett vinter-OS år 2030 väckte åter drömmen om en av världens största tävlingar i Stockholmsregionen. Den drömmen gick ganska snart i stöpet.

En förutsättning för att regeringen skulle ställa sig bakom ansökan är att spelen arrangeras kostnadseffektivt och i befintliga idrottsarenor. I en förstudie av Svenska OS-kommittén (SOK) pekades Friends arena i Solna och Scaniarinken i Södertälje ut som tilltänkta arenor för bland annat ishockey och konståkning. Skidskytte skulle äga rum i Östersund och längdskidor skulle avgöras i Falun.

Men inför Sveriges OS-ansökan 2022 och 2026 lät det annorlunda. Då skulle längdskidor och skidskytte i stället avgöras i en vintersportsanläggning i Hamra grustag utanför Tullinge.

Rann ut i sand(gropen)

Skidanläggningen skulle byggas – oavsett om Sverige fick arrangörsskapet av vinterspelen eller inte. Det menade dåvarande kommunstyrelseordföranden Ebba Östlin (S).

Den tidigare ordföranden i kommunstyrelsen i Botkyrka, Ebba Östlin (S), ville låta bygga en vintersportsanläggning i Hamra oavsett om Sverige fick arrangera vinter-OS eller inte. Men de planerna gick upp i rök.

Den tidigare ordföranden i kommunstyrelsen i Botkyrka, Ebba Östlin (S), ville låta bygga en vintersportsanläggning i Hamra oavsett om Sverige fick arrangera vinter-OS eller inte. Men de planerna gick upp i rök.

Sacharias Källdén

2019 stod det klart att värdnation för spelen 2026 blir Italien, men än i dag lyser skidanläggningen i Hamra med sin frånvaro.

Vad hände?

– Det lades aldrig något formellt uppdrag. Alla inblandade var positivt inställda till satsningen, men det kom mycket däremellan som pandemi och Kagghamra (omfattande sopbrand, reds anm.), säger Nadina Rosengren, dåvarande stabschef för Ebba Östlin.

Varför blåste man inte liv i det senare?

– Jag tror bara att det inte låg främst i tanken. Det var som sagt mycket som hände då.

Ger inte upp

Men drömmen om ett regionalt vintersportscentrum lever vidare. Inte minst hos Krister Kalte. Han är vd för det kommunägda bolaget Upplev Botkyrka och var djupt engagerad och pådrivande i att utveckla Hamra till ett nav för regional vintersport.

Han blickar ut över det snötäckta grustaget och visar med hela kroppen om visionen som fanns då.

– Till 2022 var det tänkt att backhoppning skulle avgöras här. Men det ställde vi oss tveksamma till. Det skulle bara bli ett torn som man byggde för en miljard kronor och som sen skulle förbli ett monument av en svunnen tid. Till 2026 reviderade man OS-ansökan och la backhoppningen i Falun, men alla skidtävlingar var tänkt att läggas i Hamra, säger han.

Det är svårt att fånga känslan av hur enormt grustaget i Hamra är på bild – det måste upplevas. Men det är just den stora ytan och höjdskillnaderna som gör att det här vore en perfekt plats för en vintersportsanläggning, menar Krister Kalte.

Det är svårt att fånga känslan av hur enormt grustaget i Hamra är på bild – det måste upplevas. Men det är just den stora ytan och höjdskillnaderna som gör att det här vore en perfekt plats för en vintersportsanläggning, menar Krister Kalte.

Albin Tingstedt

Krister Kalte är besviken över att SOK har övergett planerna på skidanläggningen i Hamra. Fördelarna hade varit många, menar han.

– Jag förstår hela tanken med att det ska vara hållbart och att man inte ska göra omotiverade investeringar. Men att ha ett OS där skidsporten inte ligger i huvudorten blir klent. Det är som att Falun har OS och Stockholm bidrar. Sedan tror jag att det definitivt hade gått att motivera en sådan här anläggning sett till återbruket som det hade gett Stockholmsregionen, säger han.

Nu vänder Krister Kalte sig hoppfullt mot kommunen.

Kommunen grusar planerna

Men han får knappast gehör. De enda som i dagsläget kan ge någon form av positivt besked är markägaren Delaval.

– Generellt håller jag med om det resonemanget som gällde tidigare. Just den här frågan får vi ta igen om den kommer – den har inte varit på tal. Men generellt kan man säga att vi är positiva till att kommunen utvecklas på ett bra sätt, säger Anna-Pia Järnfors, kommunikationschef på Delaval.

Desto svalare är responsen från kommunens tjänstemän och Botkyrkas politiker.

Det här är ingen fråga som utreds av tjänstemännen och det finns heller inga planer från nuvarande politiska ledning på att förverkliga det här. De lutar sig starkt på vad OS-kommittén har beslutat.

– De har varit tydliga i att man inte ska bygga nya anläggningar av miljö- och kostnadsskäl. Redan där är vi borträknade. Och det tycker jag är ett klokt beslut, säger Stina Lundgren (M), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka, som ser att det vore häftigt med stora arrangemang i kommunen, men som bör ske till en rimlig prislapp.

Det finns inga planer på att väcka liv i planerna på en vintersportsanläggning i Hamra, berättar Stina Lundgren (M). Hon är kommunstyrelsens nuvarande ordförande i Botkyrka.

Det finns inga planer på att väcka liv i planerna på en vintersportsanläggning i Hamra, berättar Stina Lundgren (M). Hon är kommunstyrelsens nuvarande ordförande i Botkyrka.

Angie Gray

Kan det bli aktuellt att utreda möjligheten att bygga en skidanläggning i Hamra?

– Det kan jag inte tänka mig. Det är inte ens kommunens mark.