Sedan Järvabadet öppnade 2020 i närheten av Eggeby gård har det varit omåttligt populärt, med tusentals besökare som vill svalka av sig i sommarvärmen.

Att badet inte haft någon ordentlig parkering har dock gjort att det under högsäsong ibland blivit smärre kaotiska situationer, när många ändå tagit bilen och spontanparkerat på olika platser kring badet, eller ställt sig på de temporära platser som staden behövt ordna.

Nu ska det dock bli ändring på det. Lagom till sommaren ska 140 permanenta parkeringsplatser stå klara för besökarna.

– Även om vi föredrar att folk går, cyklar eller åker kollektivt känns det jätteroligt att kunna erbjuda alla som av olika anledningar behöver ta bilen liknande möjligheter att besöka badet, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholm.

Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Klara B Orreteg

I kulturreservat

Anledningen till att man från början inte byggde någon parkering vid badet var att det var svårt att hitta en rimligt placering för en sådan, med en så liten påverkan som möjligt på miljön, eftersom badet är placerat inom Igelbäckens kulturreservat.

Under de åren badet varit öppet har bilister dock valt att åka till Eggeby gård som ligger ovanför badet för att försöka hitta parkering där, alternativt ställt sig längs vägarna eller på gräset runt om i reservatet.

Många har även kört väldigt snabbt på de små vägarna fram till badet, vilket inneburit en trafikfara för gående.

Det har gjort att en permanent parkering blivit det bästa alternativet, enligt Lars Strömgren.

– Den kommer anläggas nära E18, i utkanten av reservatet. Vi har bedömt att det kommer vara bäst för miljön samt för gång- och cykeltrafikanter att folk ställer sina bilar där i stället för att köra in längre i reservatet för att leta parkering. Det stör personer som rör sig till fots samtidigt som det skadar naturen mer, säger han.

Många vill svalka sig på Järvabadet under somrarna, och nu vill staden underlätta för personer som väljer att ta bilen dit.

Många vill svalka sig på Järvabadet under somrarna, och nu vill staden underlätta för personer som väljer att ta bilen dit.

Mikael Andersson

Hur rimmar det här med stadens mål om att få fler att gå, cykla och åka kommunalt i stället för att ta bilen?

– Genom att vi nu fredar gång- och cykelbanorna från olovlig trafik gör vi det enklare för de som tar sig till badet för egen maskin. Inom staden har vi dessutom olika aktiviteter kopplat till skolor och andra grupper för att lära sig cykla, och vi har ett större budgetuppdrag som ska se över hela trafiksituationen kopplat till gång och cykel på hela Järvafältet.

Klart till högsäsong

Under säsongerna 2021 och 2022 har staden anlagt temporära parkeringsplatser inom reservatet för att mäta ungefär hur många bilister som söker sig till området per dag.

– Det är efter de siffrorna vi kunnat bestämma storleken på den här parkeringen, säger Lars Strömgren.

Parkeringen ska finnas på plats redan i början av juni och kosta staden nio miljoner kronor. Att parkera kommer kosta en mindre summa pengar per timme, men hur mycket är ännu inte bestämt.