I höstas rapporterade Mitt i att utbudet av laddstolpar var sämst i länet just i Sundbyberg.

Både tjänstemän och politiker lovade bättring – med hänvisning till att det fanns hundratals ansökningar om att etablera laddpunkter i staden.

Sedan dess har det varit en fortsatt guppig färd mot strömmen. I höstas kunde Mitt i berätta att planerna på åtta uttag på Fredsgatan gått i stöpet, medan sex diton på Trädgårdsgatan skulle dröja på grund av långa handläggningstider och svårigheter med att gräva.

Men nu ser det alltså ut att börja lossna för staden. I mitten på juni är det meningen att sex nya stolpar med totalt elva uttag ska stå färdiga – på Starrbäcksgatan.

Ökar mest i riket

Sedan tidigare finns i dag 14 offentliga uttag i Sundbyberg. Inget av dem finns på allmän platsmark.

– Att vi i ett svep nästan dubblerar antalet offentliga laddplatser i staden är en tydlig signal till sundbybergare att det ska bli enklare att ladda sin bil, säger Martin Solberg (MP), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden, i ett pressmeddelande.

Medan etableringen av laddstolpar har stött på hinder, har ökningen av andelen laddningsbara bilar i Sundbyberg varit den snabbaste bland landets kommuner på senare år.

– Som kommun måste vi ta vårt ansvar för att möta det behovet med fler offentliga laddplatser, säger Martin Solberg.