Husby få ett helt nytt äventyrsbad, om allt går enligt plan. Badet som finns på platsen i dagsläget har länge varit i behov av en omfattande upprustning, där delar av anläggningen har varit tvunget att tas ur bruk från och till i flera år.

På 90-talet, när det byggdes, gjorde man det med en metod som innebar att man inte la in någon fuktspärr eller något tätskikt mellan kakelplattorna och betongen.

– Så det som har hänt är att kloret har letat sig in och reagerat med betongen så att det vittrar sönder, det blir pulver helt enkelt. Därför är äventyrsdelen helt obrukbar och farlig att vistas i, säger fastighetsborgarråd Clara Lindblom (V), när Mitt i träffar henne och idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S) inne i badet.

Sedan skadorna upptäcktes har fastighetskontoret försökt göra smårenoveringar, men nu har det nått en punkt där det inte går längre.

– Förfallet har eskalerat, det har gått mycket snabbare än man trodde. Vi har försökt lappa och laga under en längre tid, men nu har man nått en punkt där vi måste ta tag i det här badet, så att Husbyborna – och egentligen alla boende i Stockholm som uppskattar det här badet – får ett nytt och fräscht äventyrsbad, säger Maria-Elsa Salvo.

Fastighetsborgarråd Clara Lindblom (V) och idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S) inne på Husbybadet.

Fastighetsborgarråd Clara Lindblom (V) och idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S) inne på Husbybadet.

Fredrik Ståhl

Spaden i marken 2026

På tisdag kommer staden ta ett formellt utredningsbeslut i både fastighetsnämnden och idrottsnämnden om det nya badet. Planen är att bygga ett helt nytt äventyrsbad med roliga attraktioner, men också vanliga simbassänger.

– Inriktningen är äventyrsdel, fler undervisningsbassänger, simlinor, och annat som behövs för både motionssim, simundervisning och lek, säger Maria-Elsa Salvo.

Utredningen ska vara klar 2025, därefter kommer ett inriktningsbeslut att fattas. Byggstart planeras till 2026. Målet är dock att Husbyborna ska få ha kvar ett öppet bad under hela tiden.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att vi ska ha ett nytt bad på plats innan det gamla måste rivas, säger Clara Lindblom.

På ungefär samma plats

Det nya badet kommer att byggas precis intill det gamla.

– Eftersom vi vill hålla det befintliga badet öppet så länge som möjligt ser vi helst att vi bygger precis i närheten. Man ska kunna påbörja byggnationen medan det här badet fortfarande står, säger Clara Lindblom.

Någon fungerande äventyrsdel kan besökare dock inte räkna med förrän det nya badet är färdigt.

– Vi kommer som sagt göra allt vi kan för att badet ska vara öppet hela tiden, men just vad det gäller äventyrsdelen så går det tyvärr inte att göra någonting, det ser mörkt ut. Men det som är viktigt är att de vanliga simbassängerna, undervisningsbassängerna, håller i gång, inte minst för simskolans skull, säger Clara Lindblom.

Varför har inget gjorts tidigare?

– Det handlar om att man trott att simhallen skulle klara sig längre än vad den gjort. Man trodde inte att man skulle behöva göra en upprustning på 20-30 år. Sedan när man kunde konstatera skadorna trodde man att ny byggstart på något nytt skulle bli 2028, men sedan har takten på söndervittringen ökat, säger Maria-Elsa Salvo.