Husbybadet har länge varit i behov av en omfattande upprustning, där delar av anläggningen har varit tvunget att tas ur bruk från och till i flera år.

Äventyrsdelen med bland annat vattenrutschkanor, grotta och fors, har nu varit helt avstängd i över sex månader.

Badet är väldbesökt, med ungefär 170 000 badgäster årligen. En anställd berättar att de hela tiden får frågan om vad som ska hända med badet.

– Det är är en samlingsplats för både Järvaborna men också för folk från hela Stockholm. Vi har till och med besökare som åker hit från Uppsala, så det är tråkigt att behöva meddela att stora delar av badet är stängt, säger en anställd.

Stora delar av det befintliga badet är avstängt i dagsläget, och kommer förmodligen inte öppna igen.

Stora delar av det befintliga badet är avstängt i dagsläget, och kommer förmodligen inte öppna igen.

Stefan Källstigen

Vittrar sönder

Husbybadet är byggt på samma sätt som Eriksdalsbadet på Södermalm.

På 90-talet, när baden uppfördes, gjorde man det med en metod som innebar att man inte la in någon fuktspärr eller något tätskikt mellan kakelplattorna och betongen, i tron om att det skulle hålla.

– Så det som har hänt på båda baden är att kloret har letat sig in och reagerat med betongen så att det vittrar sönder, det blir pulver helt enkelt. Därför är äventyrsdelen helt obrukbar och farlig att vistas i. Det är tråkigt, jämför man med bad byggda på 50-talet, som Vällingbybadet, har det hållit i 70 år, säger fastighetsborgarråd Clara Lindblom (V), när Mitt i träffar henne och idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S) inne på badet.

Fastighetsborgarråd Clara Lindblom (V) idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S).

Fastighetsborgarråd Clara Lindblom (V) idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S).

Stefan Källstigen

Husbybadet har även under flera år haft problem med vattenreningen, där höga halter av trikloramin i luften gjort att verksamheten tvingats till att begränsa antalet besökande under främst helger och lov. 

Ventilationen är dålig, brandlarmen fungerar inte som de ska, de tekniska systemen är daterade.

– Det är inte en hållbar miljö, framför allt inte för personalen, säger Clara Lindblom.

Grottan och resten av äventyrsdelarna har varit avstängda i över ett halvår.

Grottan och resten av äventyrsdelarna har varit avstängda i över ett halvår.

Stefan Källstigen

Beslut fattat

Sedan skadorna började upptäckas, runt 2015, har fastighetskontoret försökt göra smårenoveringar då och då.

– Förfallet har eskalerat, det har gått mycket snabbare än man trott. Vi har försökt lappa och laga under en längre tid, men nu har man nått en punkt där vi måste ta tag i det här badet, så att Husbyborna – och egentligen alla boende i Stockholm som uppskattar det här badet – får ett nytt och fräscht äventyrsbad, säger Maria-Elsa Salvo.

ETTA. Husby ska få ett nytt äventyrsbad om några år, med nya rutschkanor och annat kul. Fastighetsborgarråd Clara Lindblom (V) och idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S).

ETTA. Husby ska få ett nytt äventyrsbad om några år, med nya rutschkanor och annat kul. Fastighetsborgarråd Clara Lindblom (V) och idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S).

Stefan Källstigen

Börjar byggas 2026

Den 28 mars togs det formella utredningsbeslutet om ett helt nytt bad i både fastighetsnämnden och idrottsnämnden.

– Inriktningen är äventyrsdel, fler undervisningsbassänger, simlinor, och annat som behövs för både motionssim, simundervisning och lek, säger Maria-Elsa Salvo.

Utredningen ska vara klar 2025, därefter kommer ett inriktningsbeslut att fattas. Byggstart planeras till 2026. Målet är dock att Husbyborna ska få ha kvar ett öppet bad under hela tiden.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att vi ska ha ett nytt bad på plats innan det gamla måste rivas, säger Clara Lindblom.

 Idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S) och fastighetsborgarråd Clara Lindblom (V).

Idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S) och fastighetsborgarråd Clara Lindblom (V).

Stefan Källstigen

På ungefär samma plats

Det nya badet kommer att byggas intill det gamla.

– Eftersom vi vill hålla det befintliga badet öppet så länge som möjligt ser vi helst att vi bygger precis i närheten. Man ska kunna påbörja byggnationen medan det här badet fortfarande står, säger Clara Lindblom.

Någon fungerande äventyrsdel kan besökare dock inte räkna med förrän det nya badet är färdigt.

– Just vad det gäller äventyrsdelen så går det tyvärr inte att göra någonting, det ser mörkt ut. Men det som är viktigt är att de vanliga simbassängerna, undervisningsbassängerna, håller i gång, inte minst för simskolans skull, säger Clara Lindblom.

Varför har inget gjorts tidigare?

– Det handlar om att man trott att simhallen skulle klara sig längre än vad den gjort. Man trodde inte att man skulle behöva göra en upprustning på 20–30 år. Sedan när man kunde konstatera skadorna trodde man att ny byggstart på något nytt skulle bli 2028, men sedan har takten på söndervittringen ökat, säger Maria-Elsa Salvo.