Drevviken dras med miljöproblem som övergödning. Därför far en båt fylld av aluminiumlösning fram över sjön. I vintras följde Mitt i med på en av de första fällningarna. Nu, över ett halvår senare, börjar man se resultat.

– När jag står ute på min altan och tittar ner ser jag botten. Jag har bott i det här området i 55 år. Jag har aldrig, någonsin, sett botten förut. Det är så häftigt, säger Camilla Hansen, som bor vid Krokodilbadet i Vendelsö.

Vattnet har inte bara blivit klarare.

– Jag har inte heller sett några alger. Det brukar man alltid se några veckor in på sommaren.

För några veckor sedan fick Camilla Hansen följa med ut på sjön. "Det var fantastiskt."

För några veckor sedan fick Camilla Hansen följa med ut på sjön. "Det var fantastiskt."

Privat

Camilla Hansen bor högt upp med utsikt över sjön. Intill henne bor Christian Jurin Hansen och Hauke Griffel tillfälligt i en husvagn. De kommer från det danska företag som som Stockholm vatten och avfall har anlitat för att rena Drevviken.

De jobbar tio dagar i sträck, från morgon till kväll, för att sedan åka hem till Danmark i fem dagar.

Hittade vrak

Men på Krokodilbadet är det sommarlov i högsta grad. Bredvid de stora tankarna med aluminium solas och badas det.

Med flytvästar och skyddsglasögon på kliver Mitt i återigen ombord båten. Den är via slangar kopplad till ett konglomerat av tankar på tusen liter vardera på stranden bredvid bryggan. En gråsvart soppa – aluminiumlösning – tillredd i tankarna pumpas till båtens två tankar och sprids sedan med en specialrigg ner i vattnet. Tankarna släpper ut fyra liter i sekunden.

– Först efter några veckor hittade vi ett vrak från en liten båt här. Tidigare kunde du se en meter ut i vattnet, nu kan du se fyra till sex meter ut, säger Christian Jurin Hansen.

Tankarna släpper ut fyra liter aluminiumlösning i sekunden.

Tankarna släpper ut fyra liter aluminiumlösning i sekunden.

Mathilda Nilsson

Den centrala delen av Drevviken är avklarad. Nu är det fokus på den södra delen innan de flyttar till den norra delen.

– Det här jobbet är annorlunda än allt annat. De som bor här blir glada och har sagt till oss att det här har behövts länge.

Under båtturen släpper skepparen Hauke Griffel ut 4 548 liter aluminumlösning i sjön. Skärmen visar att de totalt har hunnit släppa ut 24 462 liter under förmiddagen. De har några tusen liter kvar att släppa ut innan dagen är slut.

Långvariga resultat

När båttankarna är tömda och vi åker tillbaka mot bryggan lämnar vi ett ljusgrönt stråk bakom oss. Det är fällningen som sakta dalar mot botten.

Det ljusgröna stråket är fällningen som sakta dalar mot botten.

Det ljusgröna stråket är fällningen som sakta dalar mot botten.

Mathilda Nilsson

– Fosforn vi har bundit är permanent. Det kommer aldrig att komma upp och vi kommer att se goda resultat i mellan i alla fall 20 och 50 år, säger Fred Erlandsson, projektledare och limnolog för Stockholm vatten och avfall.

Men eftersom det hela tiden kommer nya näringsämnen till sjön, främst genom dagvatten från stadsmiljöerna, är det sannolikt att man i framtiden gör en fällning till.

– Vi måste jobba på att vattnet som rinner till sjön ska vara vatten som sjön tål.