Peter Edholm (L) har varit kultur- och fritidsnämndens ordförande de senaste åren och var positiv till flytten till Raoul Wallenbergsskolan.

Nu är han mer tveksam.

– Det är angeläget att dubbelanvända lokaler så långt det går. Men här verkar man ha sträckt det lite för långt. Matsal och fritidsgård kanske inte var en så lyckad kombination. Jag tycker man ska ta kritiken på allvar.

Borde ni ha lyssnat mer på kritiken?

– Det är alltid lätt att vara efterklok men nyttan med det tycker jag inte är så stor. Bättre nu att ta utvärdera och göra om det som blev fel. Hade jag varit kvar som ordförande hade jag varit beredd att titta på en ny lösning. Antingen genom att göra om lokalerna eller hitta andra lokaler åt fritidsgården. Det är mycket möjligt att en annan aktör, kanske kulturskolan, kan använda skollokalerna istället.

Mer pengar

Kommunalrådet Sandra Lindström (V) instämmer i att lokalerna är illa anpassade för fritidsverksamhet.

– Jag har själv varit där och förstår och delar kritiken. Lokalerna uppfyller inte behoven.

Hon säger att hon inte sett stadens avtal med skolan, men att hon vill vara med och hitta en bättre permanent lokallösning för Bagartorps ungdomar.

– I vår första budget har vi en utökad ram med tre miljoner kronor till kultur och fritid. Vi vill öka fritidsgårdarnas tillgänglighet och det här är självklart en av de saker vi behöver titta på.