Förra sommaren öppnade gänget bakom nattklubben Trädgården sin nya krog Eden vid Smedsudden. Mot badplatsen byggdes en större uteservering – vars existens de senaste månaderna har varit i fokus.

Det har handlat om huruvida trädäcket med bar och dj-bås ska få stå kvar eller inte.

”Restaurangverksamhet med musik på träterrassen är ett olämpligt inslag i ett område avsett för människor som söker avkoppling och rekreation”, skriver Agneta Granlind, enhetschef vid stadsbyggnadskontoret i ett mejl.

Inte tillfällig

Redan i höstas nekade nämnden ett permanent bygglov för uteserveringen, vilket fick Eden att i stället ansöka om ett tillfälligt – dock ända till 2028. Tjänstemännen menar att hela uteserveringen strider mot detaljplanen eftersom den är inhägnad och inte av tillfällig karaktär.

I höstas nekade stadsbyggnadsnämnden ett permanent bygglov för uteserveringen, vilket fick Eden att ansöka om ett tillfälligt.

I höstas nekade stadsbyggnadsnämnden ett permanent bygglov för uteserveringen, vilket fick Eden att ansöka om ett tillfälligt.

Olle Anrell

I slutet av februari skulle politikerna i stadsbyggnadsnämnden bestämma om uteserveringen får vara kvar eller inte, men något beslut blev det inte.

Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) är dock tydlig med att han anser att uteserveringen ska vara kvar. Men nämnden kan inte godkänna bygglovet förrän staden gjort en så kallad grannhöran – vilket är praxis när ett bygglov strider mot detaljplanen.

Han anser att Eden ska få ha sin uteservering eftersom bygglovet är tillfälligt och styret vill ha fler mötesplatser för olika åldrar.

SD säger nej

Några partier vill invänta grannhöran innan de ger besked om bygglovet, endast SD ställer sig negativt till bygglovet när Mitt i frågar samtliga partier i nämnden om uteserveringen.

”Ett större permanent ianspråktagande av mark med tillfälligt bygglov som löper flera års tid innebär att allmänhetens tillgång till Smeduddens naturområde begränsas. Kungsholmen har allt färre grönytor, vilket gör de kvarstående attraktiva för exploatering. Detta behöver undvikas”, skriver Gabriel Kroon (SD) i ett mejl.

KD:s Nike Örbrink är mer postiv.

– Som Kungsholmsbo vet jag att sommarnätterna fick ett helt annat liv när Eden öppnade. Självklart borde de nu få möjligheterna att utveckla platsen ytterligare.

"Självklart borde de nu få möjligheterna att utveckla platsen ytterligare", säger Nike Örbrink (KD).

"Självklart borde de nu få möjligheterna att utveckla platsen ytterligare", säger Nike Örbrink (KD).

Pressbild

Förgyller Smedsudden

Jakob Grandin som sitter i Edens ledning tycker att uteserveringen förgyller Smedsudden.

Han hoppas att hela detaljplanen i området i framtiden ändras så att Eden kan få permanenta bygglov för de inslag han menar behövs för att förverkliga deras vision för Smedsudden.

– Vi gick in med en tydlig vision som vi hade som kravställning för att ta oss an projektet. Men vi har stora förhoppningar om att staden vill det här också, även om det är lite snårigt.

Det här kajakförrådet kan bli bastu enligt Edens planer – även här inväntar nämnden en grannhöran.

Det här kajakförrådet kan bli bastu enligt Edens planer – även här inväntar nämnden en grannhöran.

Olle Anrell

Det har tidigare kommit in klagomål från grannar om att ljudnivån på Eden är för hög.

– Vi har gjort mätningar och ligger inom gränserna, men det kan ju uppfattas som störande ändå. Målsättningen i år är att förbättra oss ytterligare genom att flytta på musikaliska aktiveringar och vi tittar på ett annat högtalarsystem. Sedan får man helt enkelt skruva ner volymen.