Det har varit en lång följetong vad gäller byggloven på Smedsudden sedan krogen Eden öppnade förra året. Tjänstemännen gillar inte uteserveringen ner mot badet eftersom bygget strider mot områdets detaljplan.

I våras verkade politikerna i stadsbyggnadsnämnden trots det vilja rädda uteserveringen eftersom de ansåg att den har gett Smedsudden ett lyft.

En oro

Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) tyckte att ett tillfälligt bygglov för uteserveringen skulle ges, men först skulle grannarna få säga sitt under en så kallad grannhöran. Grannarna kom dock in med så många negativa synpunkter att politikerna till slut sa nej till bygglovsansökan.

– Framförallt finns det en oro för höga bullernivåer och att parkyta tas i anspråk. Det gör att bygglovet med stor sannolikhet skulle upphävas vid en överklagan, säger Jan Valeskog.

Enligt stadsbyggnadskontoret ska uteserveringen nu tas bort direkt, annars kan Edens ägare tvingas betala vite.

Jakob Grandin på Eden.

Jakob Grandin på Eden.

Olle Anrell

Jakob Grandin vid Eden är överraskad över beslutet och menar att stadens kultur- och fastighetspolitiker har kallat honom och hans gäng till Smedsudden för att skapa liv i huset och på platsen.

– Vi har varit väldigt tydliga med våra ambitioner och har aldrig fått veta att vi absolut inte kan förverkliga visionerna.

Bakom det gröna huset är Eden även igång med ett bygge för servering, kiosk och ett tält med plats för aktiviteter. Där kan bygglov ges av stadsbyggnadsnämnden vid nästa möte inom kort. Men i dag finns alltså inget bygglov för dessa inslag heller.

Här bakom huset säger staden åt Eden att sluta bygga. Här har det sökts bygglov för en "idrottsplats" med tillhörande tält och servering.

Här bakom huset säger staden åt Eden att sluta bygga. Här har det sökts bygglov för en "idrottsplats" med tillhörande tält och servering.

Olle Anrell

Jakob Grandin säger att de inte har råd att bara ha öppet i det gröna huset. De övriga etableringarna måste enligt honom finnas för att det ska bära sig ekonomiskt med tanke på hyran och de investeringar som har gjorts.

Inte kvar

Därför är planen att fortsätta bygga. Så trots att uteserveringen saknar bygglov och därmed är ett svartbygge ska den öppna för allmänheten 31 maj.

– Vi har som val att lägga oss platta och inte göra det vi kommit överens om tidigare och då vet jag inte om vi blir kvar. Eller så genomför vi det här och processar saken så det kommer ett slutgiltigt beslut om man vill ha oss kvar eller inte.

Men ni måste ju följa plan- och bygglagen?

– Den har också en process där man kan överklaga och vi får som sagt se hur vi går vidare där.

Apropå synpunkter från grannar säger han att det egentligen är den viktigaste frågan och att det är hans ansvar att göra situationen bättre än förra året.

Han lovar lägre volym, bättre mätningar av ljudet och att musiken flyttar längre söderut.

– Och så ska vi ha en tydligare och bättre kommunikation med grannarna.