Under hösten 2021 ansökte East om en tillbyggnad men fick avslag. Då reviderade man förslaget. När stadsbyggnadskontoret gjorde ett platsbesök kort därefter upptäckte de att East redan hade utfört den sökta åtgärden – utan tillstånd.

Eftersom tillbyggnaden är olovlig ska den tas bort i sin helhet, enligt stadsbyggnadskontoret.

East har fram till 31 juli på sig att frivilligt ta bort den aktuella tillbyggnaden på 65,14 kvm.

– Vi tycker förstås att det är tråkigt och vi funderar nu på att överklaga beslutet, eftersom vi anser att vi följt regelverket. Vi behövde renovera den tidigare uteserveringen, och fick en felleverans från tillverkaren, så gestaltningen av serveringen blev annorlunda än planerat. Därför lämnade vi in en bygglovsansökan, skriver Filip Guven, VD på Brasseriegruppen i ett mejl.

Strider mot varsamhetskravet

East lämnade alltså in en bygglovsansökan på en redan färdigbyggd servering.

Men problemet är inte bara avsaknaden av bygglov. Åtgärden bedöms inte heller uppfylla kraven på lämplig placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden.

Tillbyggnaden utgör en stor volym som varken är anpassad efter bakomliggande byggnadernas formspråk eller arkitektur. Åtgärden strider därför mot varsamhetskravet, enligt stadsbyggnadskontoret.

Byggsanktionsavgift på 105 105 kr

Om East river uteserveringen de närmsta veckorna kommer de undan utan några påföljder.

Om East däremot väljer att inte ta bort tillbyggnaden i slutet av månaden kommer kontoret att skriva ett föreläggande som förenas med vite.

Kontoret kommer även att föreslå stadsbyggnadsnämnden att besluta om att ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften blir i detta fall 105 105 kr.

– Vi har inte beslutat ännu om vi ska överklaga beslutet och eller om vi helt enkelt bara bygger om till en mer öppen lösning, skriver Filip Guven.

Men det här betyder inte att East blir av med sitt uteserveringstillstånd, poängterar Filip Guven.

– Utan enbart att vi eventuellt tar bort nuvarande lösning och återgår till en öppen lösning.

Besökarna kan fortsatt vänta sig en plats på uteserveringen framöver.

– Men det kan bli i en annan utformning och design.