Tjuvtippning är ett problem som staden får lägga allt mer pengar och resurser på.

– Det kan handla om byggmaterial som byggen dumpar, byggsäckar från lägenhetsrenoveringar eller lustgastuber. Det hamnar i antingen naturområden eller på trottoaren och i parker, säger Anna Haglund, samordnare för Ren stad.

Problemet är tydligt i hela Stockholm. Som exempel tar Anna Haglund upp stadsdelsområde Rinkeby-Kista. Sedan årsskiftet har man sett en stor ökning av kvarlämnade lustgastuber ute i stadsdelen.

Lustgas har den senaste tiden blivit mycket populärt som rusningsmedel, främst bland unga. Ruset varar bara någon kort sekund, eller i vissa fall något längre. Det är lagligt att sälja, och det är inte bara ett nedskräpningsproblem, utan är också allt annat än ofarligt att använda. Stadsdelen har därför bjudit in till informationsträffar för föräldrar.

Tre ton tuber

– Hittills under året har vi samlat in 3 630 kilo lustgastuber i våra parker Därutöver har trafikkontoret samlat in lustgastuber på torg och gator, berättar Annika Ström som är enhetschef på Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning.

Tidigare år har lustgastuber inte haft en egen kostnadspost hos stadsdelen så det är svårt att jämföra kostnaden mot föregående år, berättar Annika Ström. Det var först när man började märka av ökningen vid årsskiftet som man bestämde sig för att följa den här kategorin extra noga.

Hittills i år uppgår kostnaden för de tuber som stadsdelen måste plocka upp och köra till tippen till 365 000 kronor.

Bättre översikt

- Det är beklagligt att förvaltningen får lägga stora resurser på att samla in och slänga lustgastuberna. Det är resurser som skulle kunna användas på ett sätt som bättre gynnar invånarna. 

Det har tidigare inte förts någon samlad statistik över tjuvtippningens kostnader för staden som helhet, då ansvaret för tjuvtippning ligger på olika förvaltningar. Men nu ska det bli ändring på det.

Anna Haglund på Ren stad ska summera 2022 för att lättare kunna se hur mycket skräpet kostar staden.

- Vi räknar på räkningarna som kommer från entreprenörerna, samt deponikostnaderna. Men vi räknar inte vår interna tid, så de dolda kostnaderna är alltså stora. Så mycket vet vi.