Nu står det klart vad de nya hyrorna för Sigtunahems hyresgäster blir. Efter fem månaders förhandlingar med Hyresgästföreningen landade hyreshöjningen på 5,5 procent. Dessutom är det redan nu klart att hyreshöjningen för 2025 blir 5,0 procent.

Sigtunahem ville höja hyrorna med 9,75 procent för att täcka de ökade kostnaderna som Sigtunahem har som exempelvis höjda taxor och avgifter på värme, avfall och vatten. Men det gick inte Hyresgästföreningen i Sigtuna med på.

– Vårt yrkande är lägre än kostnadsutvecklingen och vi skulle egentligen behöva höja hyrorna mycket mer än 9,75 procent för att få täckning för våra kostnader. Men vi är samtidigt medvetna om att det är en svår situation för många hyresgäster med ökade priser på bland annat el och mat, säger Göran Langer som är vd för Sigtunahem.

Nyrenoverat äldre bostadsbeståndet

Under ett par års tid har Sigtunahem renoverat alla bostäder som är byggda under 60- och 70-talen. Detta medför att bolaget nu har en hög belåningsgrad där de höjda räntorna också påverkar ekonomin för bolaget.

Överenskommelsen med Hyresgästföreningen blev till innan det gick till ett slutligt avgörande i Hyresmarknadskommittén. Den lägre hyreshöjningen kan stoppa vissa byggnadsprojekt.

– Att den här lägre nivån påverkar vår förvaltning och våra möjligheter att bygga nya bostäder i den omfattning som vi skulle vilja, det råder det tyvärr ingen tvekan om. Men med en överenskommelsen på två år vet både vi och hyresgästerna de ekonomiska ramarna för en längre period och kan planera därefter, säger Göran Langer.

Gäller inte alla

Hyreshöjningen med 5,5 procent för 2024 gäller från 1 januari och höjningen årets inledande månader (januari-april) betalas in retroaktivt.

Däremot är det inte samtliga lägenheter som får en så hög hyreshöjning. För nyproducerade lägenheter (Silverskatten, Kulturtorget samt nybyggda lägenheter i Norrbacka omvandling) gäller en så kallad presumtionshyra. Det betyder att hyran blir något lägre. Där höjs hyran med 4,5 procent för 2024 och 4,0 procent för 2025.