På Drottningholms slottsområde anordnas julmarknaden som kommit att bli en tradition för många.

Föregående år gick den av stapeln i början av december, men i år kommer det inte gå att känna doften av glögg och lussebullar. Anledningen är breddningen av Ekerövägen. Svenska slottsmässor, som anordnar julmarknaden, har inte fått förnyat tillstånd för 2022.

– Vi söker tillstånd för varje år, men nu valde de att neka. Det är tråkigt, säger Stefan Hofsten, mässansvarig på Svenska slottsmässor.

Enligt en representant från Stockholms stads stadskontor har tillståndet nekats på grund av risk för trafikstockning och säkerhetsskäl.

– Påverkas platsen av trafik så kan tillståndet dras in. Det handlar om att underlätta bygget (breddningen av Ekerövägen reds.anm.) och skulle trafik påverka eller skapa risker så kan det vara en orsak till att tillståndet nekats.

Beskedet: Ekerövägens breddning försenas minst ett år

Ovisst om framtiden

Det är första gången en julmarknad på Drottningholm får ställas in (förutom 2020 till följd av pandemin), i alla fall som är i regi av Svenska slottsmässor som anordnat marknaden i femton års tid. Frågan är nu hur vägbygget kan påverka framkomligheten för julmarknadens besökare i framtiden.

– Det har varit klagomål tidigare på att det är för få parkeringar och att det blir en del köer. Nu lär ännu mer yta försvinna. Vi får se hur mycket bilväg det blir kvar när det är färdigt, säger Stefan Hofsten.

Hur det blir nästa år vet arrangören inte i dagsläget.

– Vi vet helt enkelt inte när vi kommer tillbaka till Drottningholm. Men vi kommer att ansöka om tillstånd nästa år igen.