– Tanken är att göra ett konstverk där poesi hyllar elementen som vi är komna ur och beroende av för att ta ett nytt grepp på hur vi förhåller oss till vår planet, säger Stella d’Ailly, konstnärlig ledare på föreningen Mossutställningar som ansvarar för konstturnén.

Projektet började med att lokala konstnärer gjorde konstskriften Elementa som ställdes ut på Skärholmens Vårsalong. Skriften bestod dels av texter kring de olika elementen, dels av 32 medborgarförslag om vad Skärholmens stadsdelsförvaltning skulle kunna göra i frågan.  

Konstnärerna turnerar runt om i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng där de framför delar ur skriften samt diskuterar med besökare, som även får komma med egna förslag kring respektive temas träff. De ska även lämna in medborgarförslagen till Skärholmens stadsdelsnämnd.

Vill inrätta tidslabb

Ett av förslagen handlar om att inrätta en scen för samtal och sagor vid elden i Grytan i Vårberg, ett annat om att inrätta ett så kallat tidslabb där ungdomar från stadsdelsområdet får reflektera över vårt tidsbegrepp, hur vi ser på den och sedan får hålla workshops och föreläsningar för vuxna och barn.

– Vi är matade att dela upp dygnet i 8 timmars sömn, 8 timmars arbete och 8 timmars fritid. Vi är väldigt inlemmade i ett produktivitetstänk men det behöver inte vara så, säger Stella d’Ailly. 

Konstnärer och besökare samlades på Sätrabadet för uppläsningar och diskussioner.

Konstnärer och besökare samlades på Sätrabadet för uppläsningar och diskussioner.

Konstprojektet Elementa Mossutställningar Stella d’Ailly

På den första träffen med tema vatten paddlade konstnärer och besökare tillsammans från Lyran till Sätrabadet där det väntade en läsning, picknick och diskussion. I lördags i Vårberg var temat luft och eld och det blev förutom läsning även sång och musik av Bredängsmusikern Marit Bergman. Söndagens tema var jord och platsen Skärholmen. Det sista tillfället, den 23 september, hålls i Bredäng, Sätra och Skärholmen på temat eter. 

Tanken är att utställningen ska fungera som en väckarklocka och öppna för diskussioner. 

– Människan befinner sig i en existentiell kris men vi har väldigt lite tid att spegla och reflektera den situation vi är i, säger Stella d’Ailly.

Som exempel nämner hon frågor som om vi har rätt att spränga ett berg som aldrig kan ersättas för att bygga ett garage, om vi har rätt att driva jordbruk på ett sådant sätt att vi utarmar jorden på näring och mineraler och vilket ansvar vi har för framtida generationers liv på jorden.