Det är en sommarvarm höstförmiddag i Flemingsbergs centrum. Många stannar till och byter några ord med kommunpoliserna Anna Schelin och Jan Dagquist.

– Jag har fått ett tips om en otrygg plats bara under den stund som vi har stått här, säger Jan Dagquist.

Flemingsberg – eller Grantorp och Visättra – hamnade på polisens lista över utsatta områden för två år sedan. För lokalpolisen var det snarast förvånande att området inte varit på listan tidigare.

– För oss har det varit ett prioriterat område under lång tid, säger Anna Schelin.

I oktober uppdaterar polisen listan över utsatta områden. Men i Huddinge väntas ingen förändring. Lokalpolisen är säker på att kommunens tre utsatta områden; Flemingsberg, Vårby och Skogås kommer att att vara kvar.

Hög polisnärvaro skapar trygghet och ger mycket information, enligt kommunpoliserna Jan Daquist och Anna Schelin.

Hög polisnärvaro skapar trygghet och ger mycket information, enligt kommunpoliserna Jan Daquist och Anna Schelin.

Angie Gray

Inga upplopp mot polisen

Men samtidigt har mycket hänt i Flemingsberg.

– För två år sedan vågade fältarna knappt jobba här. Polisen ville vara minst 4-5 stycken om de skulle jobba i centrum, det blev upplopp och fritagningsförsök om vi skulle ingripa mot någon. Däck blev sönderskurna och det behövdes någon som vaktade bilen medan de andra jobbade. Man har nästan glömt att det var så, det är en jättestor skillnad jämfört med i dag, säger Anna Schelin.

En annan förändring är att den öppna droghandeln har lämnat centrum.

– Fältarna ser ingen droghandel kring centrum och skolor längre, medan fastighetsägarna säger att de ser droghandel när de är ute på gårdarna. Den bilden delas av polisen. Droghandeln har flyttat till gårdar och in i portar eller till skogsdungar, säger Anna Schelin.

Näringsidkarna upplever också att det blivit betydligt lugnare i Flemingsbergs centrum, enligt polisen. De tror dels att det beror på kamerorna som satts upp, dels på den ökade polisnärvaron.

– I början var det nästan som att vår närvaro skapade oro, man undrade vad som hänt. Nu är det inte så, men det tar tid att bygga upp. Vi har jobbar oerhört mycket med närvaron här, säger Anna Schelin.

De senaste åren har droghandeln flyttat från centrum, in på gårdar i bostadsområden.

De senaste åren har droghandeln flyttat från centrum, in på gårdar i bostadsområden.

Angie Gray

Ett hundratal i den kriminella miljön

Samverkan med kommunen och fastighetsbolagen är också viktig och har intensifierats de senaste åren med bland annat aktiviteter för barn och unga och stöd till föräldrar.

– Det vi ser i dag är resultatet av det vi inte gjorde för 15 år sedan. Det vi gör nu kommer vi se resultatet av om 10-15 år, säger Anna Schelin.

Men samtidigt pågår nyrekryteringen till de kriminella gängen för fullt.

– Det är det som känns mest oroväckande, att det hela tiden fylls på.

Sommaren 2021 sköts en ung man ihjäl på Annerstaskolans skolgård. Det blev starten på en konflikt inom det kriminella Flemingsbergsnätverket som sedan har splittrats i två grupperingar.

Enligt polisens bedömning har drygt 130 personer i dag på något sätt koppling till den kriminella miljön, alltifrån springpojkar till de som styr verksamheten. Av dem är ett 60-tal så kallade doers, de som står för skjutningar, sprängningar och narkotikaförsäljning. Det totala antalet har ökat något de senaste två åren, framför allt i de yngre åldrarna.

– Något jag reagerade över i år är att det är fler tjejer. Det kan bero på att fler tjejer dras in i kriminalitet, men också på att vi har blivit bättre på att upptäcka dem. Ofta handlar det om att de förvarar vapen eller droger, säger Anna Schelin.

Lokalpolisen tror att övervakningskamerorna som satts upp har medfört att droghandeln flyttat från centrum.

Lokalpolisen tror att övervakningskamerorna som satts upp har medfört att droghandeln flyttat från centrum.

Angie Gray

Samverkan viktig

I Vårby har man sett en liknande utveckling med förflyttning av droghandeln till följd av kameror och ökad polisnärvaro.

– Under hela förra året hade vi förstärkt närvaro i Vårby. Det har gjort att vi kunnat jobba aktivt gentemot Vårbyborna för att bryta den tystnadskultur som vi upplever finns, säger Jan Dagquist.

I Skogås har man inte haft lika hög närvaro.

– Eftersom det varit mer kriminalitet i Flemingsberg och Vårby under många års tid har vi arbetat mer där. Därför har Skogås inte varit lika högt prioriterat från polisens sida, tyvärr, säger Anna Schelin.

Varje vecka träffas polisen, kommunen och fastighetsbolagen för att gå igenom lägesbilden i alla områden i Huddinge.

– Polisen kan aldrig vara överallt hela tiden, därför är samverkan så viktig.