Övergödd. Länsstyrelsen ska kartlägga vattenkvaliteten i Drevviken. Foto: Sacharias Källdén

Drevvikens status ska utvärderas

Drevviken är en av de mest övergödda sjöarna i Stockholms län.

  • Publicerad 09:00, 15 aug 2021

Sjön ingår därför i den kartläggning som länsstyrelsen gör av vattenkvaliteten i 80 av länets sjöar. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Kartläggningen görs under augusti, och en utvärdering av resultatet ska göras senast nästa år. Syftet är att se hur höga halterna av fosfor, kväve och klorofyll är i sjöarna och hur trenden ser ut – om sjöarna blivit friskare eller mer övergödda. Utvärderingarna brukar göras ungefär vart femte år.

Som Mitt i tidigare berättat finns ett lokalt åtgärdsprogram för att göra Drevviken renare, med målet att sjön ska ha god vattenstatus 2027.