Scenkonsten och den kulturhistoriska miljön på Dramaten ska kunna upplevas av alla, oavsett förutsättningar. Sedan 2021 har teatern i samarbete med Statens fastighetsverk arbetat med att underlätta framkomligheten i byggnaden.

Nu ska den tillfälliga hiss som suttit på Dramatens trappa bytas ut mot en permanent hiss, en så kallad integrerad hydraulhiss. Hissen, som ska vara i gång när entrén är öppen, kommer vara infälld i trappan.

Klart i slutet av året

Under våren kommer Dramaten inleda arbetet med att jämna ut marken framför huvudentrén. En ledstång kommer fästas på båda sidor om trappen för att underlätta för personer som har svårt att gå och två trappsteg ska läggas till cirka två meter utanför den befintliga trappen. Arbetet beräknas vara klar till årsskiftet. Dramatens rullstolsburna publik kommer kunna använda sceningången under byggperioden.

– Att tillgängliggöra Thaliahuset för fler är en självklarhet för oss. Den tillfälliga hissen på stora trappan var ett steg på vägen. Nu får Dramaten en permanent hisslösning som både är funktionell och som smälter in i den kulturhistoriska miljön, vilket vi tillsammans med alla inblandade aktörer är mycket glada över, säger Maria Groop Russel, Dramatens vd, i ett pressmeddelande.

Dramaten även byggt en hiss i teaterfoajén, installerat dörrar med assisterad öppning, och fördubblat antalet rullstolsplatser på parkett på Stora scenen, som en del av tillgänglighetsarbetet.