Under pandemin sjönk resandet i kollektivtrafiken som en sten, samtidigt som tåg, buss och tunnelbana fortsatte att köra som vanligt. Biljettintäkterna rasade medan kostnaderna fanns kvar.

Även om pandemin är över fortsätter vi att jobba hemifrån. I höstas nådde resandet bara upp till 80 procent mot innan pandemin. Och nu tillkommer inflation, räntehöjningar och dyrare energi. Kort sagt har trafikförvaltningen, så heter formellt den organisation som ansvarar för kollektivtrafiken, bekymmer med ekonomin.

Resmönstren har förändrats och efter covid reser vi alla tider. Därför är kommunen kritisk till förslagen att dra ner på avgångarna i mellantrafiken.

Resmönstren har förändrats och efter covid reser vi alla tider. Därför är kommunen kritisk till förslagen att dra ner på avgångarna i mellantrafiken.

Louise Kristoffersson

I april skickade de ut en lång lista till kommunerna med förslag på förändringar som ska kapa kostnaderna.

Men för Vallentuna skulle de leda till så stora försämringar att inget av dem godtas av kommunen.

I sitt remissvar skriver kommunen att de föreslagna neddragningarna på röda linjen, Roslagsbanan samt buss 608 och 676 skulle göra det mycket svårare att pendla till och från innerstan.

Hur skulle förslagen påverka dig? Kristian Sundgren, 39, Bällsta – Jag kan förstå att det är svårt att rättfärdiga tåg om ingen åker med dem. Men som Vallentunabo vill man såklart att det ska gå tåg när man behöver. Det blir kanske lite dubbelt om man först satsar på Roslagsbanan och sen ska den inte gå så ofta.  Jag kommer från Skåne och där har man kunnat ta cykeln på Pågatågen. Jag tycker det låter som en bra idé för Roslagsbanan. Cykling ska uppmuntras.

Hur skulle förslagen påverka dig? Kristian Sundgren, 39, Bällsta – Jag kan förstå att det är svårt att rättfärdiga tåg om ingen åker med dem. Men som Vallentunabo vill man såklart att det ska gå tåg när man behöver. Det blir kanske lite dubbelt om man först satsar på Roslagsbanan och sen ska den inte gå så ofta.  Jag kommer från Skåne och där har man kunnat ta cykeln på Pågatågen. Jag tycker det låter som en bra idé för Roslagsbanan. Cykling ska uppmuntras.

Louise Kristoffersson

På Roslagsbanan är förslaget att låta tågen gå mer sällan i mellantrafiken, det vill säga på dagtid och när eftermiddagsrusningen är över. Men kommunen understryker att det behövs bra turtäthet hela dagen och att den tvärtom behöver öka mot Kårsta. Om tåget går mer sällan än var 15:e minut är risken att Vallentunaborna väljer bort tåget.

Maria Gibbs Persson, 51, Ekeby – Det är för att kollektivtrafiken är bra som vi flyttat ut till Vallentuna. Man kan ta tåg och bussar in till stan. Jag bodde i Vallentuna när jag växte upp och då tog det evigheter att åka in till stan. Speciellt tågen tycker jag inte de ska dra ner på, det är viktigt. Att ta cykeln på tåget är en god idé.

Maria Gibbs Persson, 51, Ekeby – Det är för att kollektivtrafiken är bra som vi flyttat ut till Vallentuna. Man kan ta tåg och bussar in till stan. Jag bodde i Vallentuna när jag växte upp och då tog det evigheter att åka in till stan. Speciellt tågen tycker jag inte de ska dra ner på, det är viktigt. Att ta cykeln på tåget är en god idé.

Louise Kristoffersson

Med viss skärpa påminner kommunen om att Vallentuna i Sverigeförhandlingen varit med och betalat för upprustningen och förlängningen av Roslagsbanan in till Centralen. Därför är neddragningarna oacceptabla.

Kommunen påpekar också att tvärförbindelserna blir sämre, framför allt för de nordöstliga delarna av Vallentuna, som redan förra året drabbades när buss 686 drogs in. Nu föreslås färre turer på 676, 612 och 612X.

Anders Fröhling, 43, Bällstaberg – Det är ju dåligt med färre turer på 608:an. Jag tar ofta tåget, men den här bussen är jättebra att ha. Det är ganska begränsat med turer redan nu när det inte är rusningstrafik.  Färre turer på tåget är inte bra. Efter covid tar jag tåget till stan två eller tre gånger i veckan. När man väl är inne och ska ta sig hem kommer det bli svårare på kvällen. Det skulle vara skönt att kunna ta med sig cykeln in till stan och cykla hem. Det blir ganska långt i båda riktningarna.

Anders Fröhling, 43, Bällstaberg – Det är ju dåligt med färre turer på 608:an. Jag tar ofta tåget, men den här bussen är jättebra att ha. Det är ganska begränsat med turer redan nu när det inte är rusningstrafik. Färre turer på tåget är inte bra. Efter covid tar jag tåget till stan två eller tre gånger i veckan. När man väl är inne och ska ta sig hem kommer det bli svårare på kvällen. Det skulle vara skönt att kunna ta med sig cykeln in till stan och cykla hem. Det blir ganska långt i båda riktningarna.

Louise Kristoffersson

Risken finns att invånarna i nordost väljer andra resesätt och att det i sin tur ökar risken för bilköer. Företag, både de som redan finns och de som vill flytta till Vallentuna, kan enligt kommunen få svårare att hitta och behålla personal.

Det är svårt att inte tolka remissvaret som starkt kritiskt. Det avslutas med att trafikförvaltningen borde ha gjort en konsekvensanalys innan förslagen skickades ut, vilket hade skapat "bättre förförståelse" för vad de kan leda till.

Trafikförvaltningens förslag är dock en så kallad bruttolista med en mängd förslag som inte alla kommer att genomföras. Kommunernas svar kommer att vägas in innan trafiknämnden fattar beslut i oktober.