Familjens resa var ett brott mot skolplikten, ansåg Solna stad, medan föräldrarna själva framhöll att de agerat utifrån barnens bästa och att de fått god undervisning i Thailand.

Någon rättslig framgång för de argumenten har föräldrarna inte nått – förvaltningsrätten ger nu Solna rätt och dömer ut beloppen.

45 000 kronor behöver paret böta till staten för missade skoldagar i Solna under vintern 2023.

Väckte debatt

Mitt i var först att rapportera om händelsen som fick spridning i flera medier, något som ledde till debatt om skolplikt och så kallade "thaimouts".

Barn- och utbildningsförvaltningens chef Fredrik Nordvall satt i tv-soffor och deltog i debatter om Solnas förhållningssätt. Enligt honom möttes han av starka känslor efter den mediala uppmärksamheten.

– Jag fick en massa hat i mitt privata flöde, säger Fredrik Nordvall.

Nu tycker han sig se ringar på vattnet.

Fredrik Nordvall.

Fredrik Nordvall.

Solna stad

– Att det hamnar i domstol är ju superovanligt men jag tycker man börjar se att blir allt vanligare att andra kommuner använder det här verktyget.

Menar du att Solna inspirerat andra kommuner?

– Ja, vi var tidigt ute att pröva frågan och det blev ganska publikt. Jag hade nog inte räknat med att bli ansiktet utåt för skolplikten, det är heller inget personligt ställningstagande från mig eller Solna. Vi står upp för lagen och egentligen är det förvånande att det skapat sådan debatt.

Varför tror du att fler kommuner hakat på?

– Det har funnits en bild av skolan som flummig. Det kanske har varit lite för lätt att vara ledig och ta frånvaro också. Nu är samhällsklimatet mer inriktat mot lagar och regler. Då tror jag att man vill visa hur viktig skolan är för barnen, och ta till de verktyg som finns i lagen.

Fler förelägganden

Ytterligare två familjer i Solna har under läsåret fått vitesförelägganden om att följa skolplikten på hemmaplan. I båda fall har de rättat sig efter detta och inga böter har dömts ut.

Även om Solnas syn på att låta barn gå i skola utomlands av vissa ansetts sträng och omodern tror inte Fredrik Nordvall det påverkat kommunens skolor negativt, tvärtom.

– Populära fristående skolor förknippas ofta med just studiero, ordning och reda. Det är efterfrågat bland vårdnadshavare och elever.

Mitt i har sökt föräldrarna som nu fått sitt vitesbelopp fastställt. De har inte återkommit denna gång. Domen kan överklagas.