I somras prydde färgglada bänkar och blommor sträckan mellan Vegagatan och Vattugatan. Här skulle det bli fart på utelivet, var tanken. Men ingen njutning är gratis.

Totalt kostade Fredsgatans och Vasagatans sommarupplagor staden drygt 1,1 miljoner kronor – och fyra busshållplatser. För när knappt 100 meter av Fredsgatan stängdes av för trafik i ena färdriktningen, såg SL sig nödgade att leda om bussarna 515 och 595.

Sommargågatan som stoppade fyra busshållplatser. "Är det så att vi får signaler om att SL fortsatt kommer att vägra omleda bussar för den här typen av tillskott i stadsmiljön, får vi välja att planera sommargågator på helt andra vägar i stället", säger Martin Solberg.

Sommargågatan som stoppade fyra busshållplatser. "Är det så att vi får signaler om att SL fortsatt kommer att vägra omleda bussar för den här typen av tillskott i stadsmiljön, får vi välja att planera sommargågator på helt andra vägar i stället", säger Martin Solberg.

Stefan Källstigen

Då, i juni, hoppades kommunalråd Martin Solberg (MP) att hållplatserna kunde börja trafikeras igen under sommaren. Så blev det inte. Först den 6 september, när sommargågatan tagits ur bruk, var bussarna tillbaka.

Under tiden trillade allmänhetens åsikter om Fredsgatan in. Enligt stadens egen sammanställning inkom totalt 80 synpunkter. Av dem var 48 negativa, varav 41 handlade om bussarna.

– Hade vi vetat om i våras när vi fattade beslut i nämnden att SL skulle vägra att omleda bussen hade vi aldrig tagit upp det här förslaget. Den här typen av tillskott i stadsmiljön får inte ske på bekostnad av kollektivtrafiken, säger Martin Solberg i dag.

"Underlätta för resenärerna"

Enligt honom såg stadens tjänstepersoner länge en öppning för att leda om bussarna på nytt när sommartidtabellen trädde i kraft.

– Att SL sedan aldrig gjorde det gör mig förbannad, men är också något du behöver fråga SL om.

SL-orange lapp på en av de indragna busshållplatserna i somras.

SL-orange lapp på en av de indragna busshållplatserna i somras.

Stefan Källstigen

Enligt SL:s presskommunikatör Sophie Gunnarsson kom bolaget överens med staden om att låta busshållplatserna vara indragna hela sommaren.

– Under hela perioden som gågatan var i bruk använde vi en trafiklösning för att det skulle underlätta för resenärerna.

Gör man det verkligen lättare genom att hoppa över fyra busshållplatser hela sommaren?

– Vi kom överens med Sundbybergs stad om denna lösning då deras avstängning påverkade flera tidtabellsskiften. Att ha olika lösningar skulle förvirra resenärerna samt att restiden skulle bli längre. Därav en lösning för hela perioden.

Nya gator övervägs

Fredsgatan har inte enbart sågats. Staden fick även in 14 svar som var odelat positiva till sommarsatsningen, medan 18 svar var antingen neutrala eller innehöll både ros och ris.

När det gäller sommarutsmyckningen av Vasagatan var nio svar positiva, ett negativt.

– En av de viktiga saker jag tar med mig är att sommargågator är populära, uppskattade och ett vackert inslag i stadsmiljön. Det verkar sundbybergarna hålla med om, säger Martin Solberg.

Martin Solberg (MP) inviger sommargågatan på Fredsgatan, flankerad av personal från kvarterets restauranger.

Martin Solberg (MP) inviger sommargågatan på Fredsgatan, flankerad av personal från kvarterets restauranger.

Alexander Kuronen

Huruvida satsningen återvänder till Fredsgatan får framtiden utvisa. Just nu undersöker staden var kommande sommargågator kan förläggas.

Bland nya adresser som övervägs finns Järnvägsgatan, Sturegatan och Ursviks allé.

– Det kommer inte att bli några sommargågator nästa år som sker på bekostnad av kollektivtrafiken, säger Solberg.